Trang chủ Bài học Liên xô và các nước Đông Âu (1945 – 2000) Liên Bang Nga (1991 – 2000)

Liên xô và các nước Đông Âu (1945 – 2000) Liên Bang Nga (1991 – 2000)

Nêu những nét chính về tình hình Liên bang Nga trong những năm 1991 – 2000
Về kinh tế, trong những năm 1990 – 1995, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm của GDP luôn là con số âm: 1990: – 3,6%, 1995 : -4,1%. Từ năm 1996, kinh tế Liên bang Ng...
Trình bày sự ra đời và vai trò của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) đến đầu những...
Từ năm 1951 đến năm 1973, tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp bình quân hằng năm của các nước trong khối SEV là khoảng 10%, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của các nước thành v...
Những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu là gì?
Các nước Đông Âu đã tiến hành xây dựng nền công nghiệp, điện khí hóa toàn quốc, nâng sản lượng công nghiệp lên gấp hàng chục lần. Nông nghiệp phát triển nhanh chóng,đáp ứng nhu cầ...
Nêu những thành tựu chính của Liên Xô trong công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh
     Công nghiệp được phục hồi vào năm 1947. Đến năm 1950, tổng sản lượng công nghiệp tăng 73% so với mức trước chiến tranh (kế hoạch dự kiến là 48%) hơn 6200 xí nghiệp được phục ...
Liên Bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000
Về kinh tế, trong những năm 1990 – 1995, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm của GDP luôn là con số âm: 1990: – 3,6%, 1995 : -4,1%. Từ năm 1996, kinh tế Liên bang Ng...
Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến năm 1991
Năm 1973, cuộc khủng hoảng của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô ...
Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70
a. Công cuộc khôi phục kinh tế (1945 – 1950) ...

Bài học trong chương trình Sử 12

Mới cập nhật

Bài C9 trang 30 SGK Vật lí 9:Đọc trị số của các điện trở cùng loại như hình 10.4a có trong bộ dụng cụ...
Bài 10. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật - Bài C9 trang 30 SGK Vật lí 9. Giải bài C9 trang...
Bài C5 trang 5 SGK Vật lí 9: Trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài học
Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn - Bài C5 trang 5...
Câu 3.63 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một...
Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.63 trang 95 sách bài tập...
Câu 3.62 trang 94 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; đồng thời, chúng lần lượt là...
Câu 3.61 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.61 trang 94 sách bài...