Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Vì sao trong sữa chua hầu như không chứa vi khuẩn gây...

Vì sao trong sữa chua hầu như không chứa vi khuẩn gây bệnh?...

Vì sao trong sữa chua hầu như không chứa vi khuẩn gây bệnh – trang 108 Sinh 10 bài : CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT. Trong sữa chua có pH thấp (axit) các vi sinh vật có hại trong sữa không sống được.

Vì sao trong sữa chua hầu như không chứa vi khuẩn gây bệnh?

Trong sữa chua có pH thấp (axit) các vi sinh vật có hại trong sữa không sống được trong môi trường pH thấp nên trong sữa chua hầu như không có vi sinh vật gây bệnh.