Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Vì sao thức ăn chứa nhiều nước rất dễ bị nhiễm khuẩn?

Vì sao thức ăn chứa nhiều nước rất dễ bị nhiễm khuẩn?...

Vì sao thức ăn chứa nhiều nước rất dễ bị nhiễm khuẩn – Sinh học lớp 10 trang 107:  Bởi vì vi khuẩn đòi hỏi có độ ẩm cao, thức ăn chứa nhiều nước là môi trường tốt cho sự phát triển của vi khuẩn.

Vì sao thức ăn chứa nhiều nước rất dễ bị nhiễm khuẩn?

Bởi vì vi khuẩn đòi hỏi có độ ẩm cao, thức ăn chứa nhiều nước là môi trường tốt cho sự phát triển của vi khuẩn.