Trang chủ Bài học Cách dùng be have do

Cách dùng be have do

Do dùng như một động từ thường, Do giống như have có thể được dùng như một động từ thường. Nó có thể phủ...
Do giống như have có thể được dùng như một động từ thường. Nó có thể phủ định và nghi vấn ở thì hiện tại đơn giản và quá khứ đơn giản bằng cách dùng do/did
Do dùng như trợ động từ, Do được dùng để hình thành thể phủ định và nghi vấn cho thì hiện tại đơn giản...
A. Do được dùng để hình thành thể phủ định và nghi vấn cho thì hiện tại đơn giản và quá khứ đơn giản của những động từ thường (xem 103—5.)
Have + túc từ + hiện tại phân từ, Cấu trúc này thường được dùng với một giai đoạn thời gian tương lai
A. Cấu trúc này thường được dùng với một giai đoạn thời gian tương lai :
Had better + nguyên mẫu không có to, Had ở đây là một quá khứ không thật, nghĩa của nó là hiện tại hay...
Had ở đây là một quá khứ không thật, nghĩa của nó là hiện tại hay tương lai :

Quảng cáo
Have + túc từ + quá khứ phân từ, Cấu trúc have + túc từ + quá khứ phân từ được dùng một cách...
A. Cấu trúc này được dùng để diễn đạt một cách rõ ràng hơn những câu như : “I employed someone to clean my car” (Tôi đã thuê người nào đó lau xe của tôi) thay vì nói n
There is/are, there was/were.v.v: Khi một danh từ tượng trưng cho một người hay vật không xác định làm chủ từ của động từ...
A. Khi một danh từ tượng trưng cho một người hay vật không xác định làm chủ từ của động từ be chúng ta thường dùng there + be + danh từ. Chúng ta có thể nói :

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...