Trang chủ Bài học Hoạt động thực hành và trải nghiệm

Hoạt động thực hành và trải nghiệm

Hướng dẫn giải, trả lời 2 câu hỏi, bài tập thuộc Hoạt động thực hành và trải nghiệm. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Toán 12 - Chân trời sáng tạo


Giải câu hỏi trang 91, 92, 93 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Sử dụng máy tính cầm tay, tìm giá...
Giải TH1, TH2, TH3 câu hỏi trang 91, 92, 93 SGK Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo Bài 2. Tìm...
Giải câu hỏi trang 87, 88, 89 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Vẽ đồ thị các hàm số bậc ba...
Hướng dẫn giải TH1, TH2, TH3 câu hỏi trang 87, 88, 89 SGK Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo Bài...