Giải câu hỏi trang 91, 92, 93 Toán 12 tập 1 – Chân trời sáng tạo: Sử dụng máy tính cầm tay, tìm giá...
Giải TH1, TH2, TH3 câu hỏi trang 91, 92, 93 SGK Toán 12 tập 1 – Chân trời sáng tạo Bài 2. Tìm...
Bài 3 trang 85 Toán 12 tập 1 – Chân trời sáng tạo: Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm nhận giá...
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là hiệu số giữa đầu mút phải của nhóm cuối cùng và đầu mút...
Giải câu hỏi trang 87, 88, 89 Toán 12 tập 1 – Chân trời sáng tạo: Vẽ đồ thị các hàm số bậc ba...
Hướng dẫn giải TH1, TH2, TH3 câu hỏi trang 87, 88, 89 SGK Toán 12 tập 1 – Chân trời sáng tạo Bài...
Bài 7 trang 86 Toán 12 tập 1 – Chân trời sáng tạo: Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì số giờ...
Bảng sau thống kê lại tổng số giờ nắng trong tháng 6 của các năm từ 2002 đến 2021 tại hai trạm quan...
Bài 8 trang 86 Toán 12 tập 1 – Chân trời sáng tạo: Hãy xác định giá trị đại diện cho mỗi nhóm và...
Khi biểu diễn mẫu số liệu liên tục bởi biểu đồ tần số có dạng cột, các cột thường được vẽ kề nhau....
Bài 5 trang 85 Toán 12 tập 1 – Chân trời sáng tạo: Có bao nhiêu thửa ruộng đã được khảo sát?
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là hiệu số giữa đầu mút phải của nhóm cuối cùng và đầu mút...
Bài 6 trang 86 Toán 12 tập 1 – Chân trời sáng tạo: Nếu so sánh theo số trung bình thì học sinh trường...
Số trung bình nhỏ hơn thì học sinh trường đó viết nhanh hơn Khoảng tứ phân vị nhỏ hơn thì học sinh trường...
Bài 2 trang 84 Toán 12 tập 1 – Chân trời sáng tạo: Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị...
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là hiệu số giữa đầu mút phải của nhóm cuối cùng và đầu mút...
Bài 4 trang 85 Toán 12 tập 1 – Chân trời sáng tạo: Một bác tài xế thống kê lại độ dài quãng đường...
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là hiệu số giữa đầu mút phải của nhóm cuối cùng và đầu mút...
Bài 4 trang 83 Toán 12 tập 1 – Chân trời sáng tạo: Hãy so sánh đường kính trung bình của thân cây xoan...
Tính giá trị đại diện Số trung bình: \(\overline x = \frac{1}{n}({n_1}{c_1} + {n_2}{c_2} + … + {n_k}{c_k})\) b) Phương sai của mẫu...

Mới cập nhật

Quan sát các hiện tượng cảm ứng của một số sinh vật thường gặp trong thực tiễn và hoàn thành các thông tin vào...
Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với kích thích từ môi trường Hướng dẫn giải 33.4 - Bài 33. Cảm...
Các tác nhân của môi trường tác động tới cơ thể sinh vật được gọi là gì?
Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với các kích thích đến từ môi trường Gợi ý giải 33.2 - Bài...
Cảm ứng ở sinh vật là phản ứng của sinh vật với các kích thích từ môi trường. B. từ môi trường ngoài cơ...
Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với các kích thích đến từ môi trường Lời giải bài tập, câu hỏi 33.1...
Theo em, trong thí nghiệm của An đã có bước nào chưa chính xác? Điều đó ảnh hưởng như thế nào đến kết quả...
Khi bố trí thí nghiệm cần chú ý các điều kiện cần thiết để thu được kết quả chính xác Hướng dẫn trả lời...
Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng trong thân (dòng vận chuyển đi lên) …...
Mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng trong thân (dòng vận chuyển đi lên) Trả lời 32.4 - Bài 32. Thực hành:...
Khi tiến hành thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước, nên chọn loại túi có đặc điểm gì để trùm lên lá?
Thực vật có sự thoát hơi nước qua khí khổng Hướng dẫn trả lời 32.3 - Bài 32. Thực hành: Chứng minh thân...