Trang chủ Bài học Bài tập cuối chương 3 (SGK Toán 12 – Chân trời sáng tạo)

Bài tập cuối chương 3 (SGK Toán 12 – Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải, trả lời 8 câu hỏi, bài tập thuộc Bài tập cuối chương 3 (SGK Toán 12 – Chân trời sáng tạo). Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Toán 12 - Chân trời sáng tạo


Bài 3 trang 85 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm nhận giá...
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là hiệu số giữa đầu mút phải của nhóm cuối cùng và đầu mút...
Bài 7 trang 86 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì số giờ...
Bảng sau thống kê lại tổng số giờ nắng trong tháng 6 của các năm từ 2002 đến 2021 tại hai trạm quan...
Bài 8 trang 86 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Hãy xác định giá trị đại diện cho mỗi nhóm và...
Khi biểu diễn mẫu số liệu liên tục bởi biểu đồ tần số có dạng cột, các cột thường được vẽ kề nhau....
Bài 5 trang 85 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Có bao nhiêu thửa ruộng đã được khảo sát?
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là hiệu số giữa đầu mút phải của nhóm cuối cùng và đầu mút...
Bài 6 trang 86 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Nếu so sánh theo số trung bình thì học sinh trường...
Số trung bình nhỏ hơn thì học sinh trường đó viết nhanh hơn Khoảng tứ phân vị nhỏ hơn thì học sinh trường...
Bài 2 trang 84 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị...
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là hiệu số giữa đầu mút phải của nhóm cuối cùng và đầu mút...
Bài 4 trang 85 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Một bác tài xế thống kê lại độ dài quãng đường...
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là hiệu số giữa đầu mút phải của nhóm cuối cùng và đầu mút...
Bài 1 trang 84 Toán 12 tập 1 - Chân trời sáng tạo: Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá...
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là hiệu số giữa đầu mút phải của nhóm cuối cùng và đầu mút...