Trang chủ Bài học Sự chuyển thể của các chất

Sự chuyển thể của các chất

Bài 14 trang 210 sgk Vật lý lớp 10, Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 4 kg nước đá
Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 4 kg nước đá ở 0oC để chuyển nó thành nước ở 20oC. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.105 J/kg và nhiệt du
Bài 15 trang 210 sgk Vật lý lớp 10, Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng khối lượng
Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng khối lượng 100g ở nhiệt độ 20oC để nó hóa lỏng ở 658oC. Nhôm có nhiệt nóng chảy riêng là 3,9.105 J/kg và n
Bài 13 trang 210 Vật lý lớp 10, Ở trên núi cao người ta không thể luộc chín trứng trong nước sôi
Ở trên núi cao người ta không thể luộc chín trứng trong nước sôi. Tại sao?
Bài 11 trang 210 sgk Vật lý lớp 10, Một bình cầu thủy tinh chứ
Một bình đang đựng nước nóng ở nhiệt độ khoảng 80oC, nếu dội nước lạnh lên phần trên gần cổ bình thì nhiệt độ của phần hơi trên bề mặt giảm do đó áp suất hơi giảm, nên
Bài 12 trang 210 Vật lý lớp 10, Ở áp suất chuẩn (1 atm) có thể đun nước nóng đến
Ở áp suất chuẩn (1 atm) có thể đun nước nóng đến 120oC được không?
Bài 10 trang 210 Vật lý lớp 10, Nhiệt hóa hơi của nước là
Nhiệt hóa hơi của nước là 2,3.106J/kg. Câu nào dưới đây đúng?
Quảng cáo


Bài 9 trang 210 sgk Vật lý lớp 10, Câu nào sau đây không đúng khi nói về sự bay hơi của các chất...
Câu nào sau đây không đúng khi nói về sự bay hơi của các chất lỏng?
Bài 7 trang 210 Vật lý lớp 10, Câu nào dưới đây không đúng khi nói về sự nóng chảy của các chất rắn?
Câu nào dưới đây không đúng khi nói về sự nóng chảy của các chất rắn?

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch hở,...