Trang chủ Bài học Thể tích của hình hộp chữ nhật

Thể tích của hình hộp chữ nhật

Bài 18 trang 105 sgk Toán 8 – tập 2, Các kích thước của một hình hộp chữ nhật
a)Hỏi con kiến bò theo đường nào là ngắn nhất?...
Bài 17 trang 105 sgk Toán 8 – tập 2, Cho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH
a) Kể tên các đường thẳng song song với mp (EFGH)...
Bài 13 trang 104 sgk Toán lớp 8 – tập 2, Viết công thức tính thể tích
b) Điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:...
Bài 12 trang 104 sgk Toán 8 – tập 2, A, B, C và D là những đỉnh của...
 Kết quả bài 12 minh họa công thức quan trọng sau:...
Bài 11 trang 104 sgk Toán lớp 8 – tập 2, Tính các kích thước của một hình hộp...
b) Diện tích toàn phần của một hình lập phương là 486cm2. Thể tích của nó bằng bao nhiêu?...
Bài 10 trang 103 sgk Toán lớp 8 – tập 2, Gấp hình 33a theo các nét đã chỉ...
2. Kí hiệu các đỉnh hình hộp gấp được như hình 33b...
Lý thuyết thể tích của hình hộp chữ nhật, A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng...

Bài học trong chương trình Toán 8

Mới cập nhật

Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các ước của 6, của 14, của...
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập...
Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các bội của 4 nhỏ hơn 30.
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập 1....
Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Xếp 60 quả trứng vào các vỉ, mỗi vỉ đựng...
3. Ước và bội - Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Xếp...