Trang chủ Lớp 1 SGK Toán 1 - Chân trời sáng tạo Bằng nhau – nhiều hơn – ít hơn trang 32 SGK Toán...

Bằng nhau - nhiều hơn - ít hơn trang 32 SGK Toán 1 - Chân trời sáng tạo: Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn?...

Phân tích và lời giải toán lớp 1 trang 32 - Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn - SGK Chân trời sáng tạo. Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn?...

Câu 1

Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn?

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Quan sát tranh rồi dùng các từ "Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn” để diễn tả bức tranh.

Answer - Lời giải/Đáp án

Số cái xoong bằng số cái vung.


Câu 2

Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn?

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Quan sanst tranh rồi dùng các từ "Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn” để miêu tả bức tranh.

Answer - Lời giải/Đáp án

Số chiếc đèn nhiều hơn số ổ cắm.

Số ổ cắm ít hơn số chiếc đền.


Advertisements (Quảng cáo)

Câu 3

Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn?

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Quan sát tranh, dùng các từ "bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn” để mô tả bức tranh.

Answer - Lời giải/Đáp án

Số bông hoa ít hơn số con chim.

Số con chim nhiều hơn số bông hoa.


Câu 4

Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn?

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Quan sát tranh, dùng cách từ "bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn” để miêu tả.

Answer - Lời giải/Đáp án

Số chim cánh cụt con bằng số chim cánh cụt bố mẹ.