Trang chủ Lớp 1 SGK Toán 1 - Chân trời sáng tạo Tách – gộp số trang 29 SGK Toán 1 – Chân trời...

Tách - gộp số trang 29 SGK Toán 1 - Chân trời sáng tạo: Quan sát tranh rồi viết các số để được cách tách số đúng...

Phân tích và lời giải toán lớp 1 trang 29 - Tách, gộp số - SGK Chân trời sáng tạo. Tìm hình vẽ phù hợp...

Bài 1

Số?

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Quan sát tranh rồi viết các số để được cách tách số đúng.

Answer - Lời giải/Đáp án


Bài 2

Tìm hình vẽ phù hợp.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Tìm hình vẽ phù hợp với cách tách số.

Answer - Lời giải/Đáp án


Câu 3

Làm theo mẫu.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Đếm số chấm tròn trên mỗi tấm thẻ rồi điền số thích hợp vào ô trống theo mẫu.

Answer - Lời giải/Đáp án


Câu 4

Nói theo tranh.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Quan sát rồi nói theo tranh.

Answer - Lời giải/Đáp án

Học sinh tự thực hiện.