Trang chủ Lớp 1 SGK Toán 1 - Chân trời sáng tạo Các dấu = – > – < trang 35 SGK Toán 1...

Các dấu = - > - < trang 35 SGK Toán 1 - Chân trời sáng tạo: Đếm số chấm tròn ở mỗi ô vuông rồi viết phép so sánh thích hợp...

Vận dụng kiến thức giải toán lớp 1 trang 35 - Các dấu =, >, < - SGK Chân trời sáng tạo. Đếm số chấm tròn ở mỗi ô vuông rồi viết phép so sánh thích hợp.

Câu 1

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Đếm số chấm tròn ở mỗi ô vuông rồi viết phép so sánh thích hợp.

Answer - Lời giải/Đáp án


Câu 2

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

So sánh hai số trên mỗi ô tô rồi điền dấu > , < , = cho thích hợp.

Answer - Lời giải/Đáp án


Câu 3

Số?

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Điền số thích hợp vào ô trống để được phép so sánh đúng.

Answer - Lời giải/Đáp án


Thử thách

Chia bánh cho anh em Gấu.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Quan sát số chiếc bánh trong hình rồi điền số thích hợp để được phép so sánh đúng.

Answer - Lời giải/Đáp án