Trang chủ Lớp 1 SGK Toán 1 - Chân trời sáng tạo Các số 4 – 5 trang 26 SGK Toán 1 – Chân...

Các số 4 - 5 trang 26 SGK Toán 1 - Chân trời sáng tạo: Đếm số con mèo trong mỗi khung rồi điền số thích hợp vào ô trống...

Lời giải bài tập, câu hỏi toán lớp 1 trang 26 - Các số 4, 5 - SGK Chân trời sáng tạo. Đếm và nối theo mẫu...

Câu 1

Số?

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Đếm số con mèo trong mỗi khung rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Answer - Lời giải/Đáp án


Câu 2

Số?

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Đếm các số theo thứ tự tăng dần và giảm dần rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Answer - Lời giải/Đáp án


Câu 3

Đếm và nói theo mẫu.

Mẫu:

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Đếm các đồ vật có rồi nói theo mẫu.

Answer - Lời giải/Đáp án