Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 14 Hóa học 10 Nâng cao: Nguyên tử khối...

Bài 1 trang 14 Hóa học 10 Nâng cao: Nguyên tử khối cacbon có hai đồng vị bền: chiếm 98,89% và chiếm 1,11%. Nguyên tử khối trung bình của nguyên...

Bài 3: Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình – Bài 1 trang 14 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Nguyên tử khối cacbon có hai đồng vị bền: chiếm 98,89% và chiếm 1,11%. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố cacbon là

Nguyên tố cacbon có hai đồng vị bền: \(_6^{12}C\) chiếm 98,89% và \(_6^{13}C\) chiếm 1,11%. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố cacbon là

A. 12,500                                            C. 12,022

Quảng cáo

B. 12,011                                            D. 12,055

Ta có \({\overline M _C} = {{12.98,89 + 13.1,11} \over {100}} = 12,011\) (đvC)

Chọn B. 

Quảng cáo