Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 142 Hóa lớp 10 Nâng cao: Chất NaBrO có...

Bài 1 trang 142 Hóa lớp 10 Nâng cao: Chất NaBrO có tên là gì ?...

Bài 35: Brom – Bài 1 trang 142 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Chất NaBrO có tên là gì ?

Chất NaBrO có tên là gì ?

A. Natri bromit

Quảng cáo

B. Natri bromua

C. Natri bromat

D. Natri hipobromit

Chọn D.

Quảng cáo