Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 142 SGK Hóa 10 Nâng cao: Chứng minh rằng...

Bài 2 trang 142 SGK Hóa 10 Nâng cao: Chứng minh rằng brom có tính oxi hóa yếu hơn clo và mạnh hơn iot....

Bài 35: Brom – Bài 2 trang 142 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Chứng minh rằng brom có tính oxi hóa yếu hơn clo và mạnh hơn iot.

Chứng minh rằng brom có tính oxi hóa yếu hơn clo và mạnh hơn iot.

Quảng cáo

Phương trình phản ứng chứng minh :

Brom có tính oxi hóa yếu hơn clo : \(C{l_2} + 2NaBr\,\, \to \,\,2NaCl + B{r_2}\)

Brom có tính oxi hóa mạnh hơn iot : \(B{r_2} + 2NaI\,\, \to \,\,2NaBr + {I_2}\)

Quảng cáo