Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 75 Hóa học 10 Nâng cao: Chọn định nghĩa...

Bài 1 trang 75 Hóa học 10 Nâng cao: Chọn định nghĩa đúng nhất về liên kết cộng hóa trị....

Bài 17: Liên kết cộng hóa trị – Bài 1 trang 75 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Chọn định nghĩa đúng nhất về liên kết cộng hóa trị.

Chọn định nghĩa đúng nhất về liên kết cộng hóa trị.

Liên kết cộng hóa trị là liên kết

A. giữa các phi kim với nhau.

Quảng cáo

B. trong đó cặp electron chung bị lệch về một nguyên tử.

C. được hình thành do sự dùng chung electron của 2 nguyên tử khác nhau.

D. được hình thành giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung.

Chọn D.

Quảng cáo