Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 8 SGK Hóa 10 Nâng cao: Các hạt cấu...

Bài 1 trang 8 SGK Hóa 10 Nâng cao: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là:...

Bài 1: Thành phần nguyên tử – Bài 1 trang 8 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là:

Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là:

A. electron và proton          C. nơtron và electron

Quảng cáo

B. proton và nơtron            D. electron, proton và nơtron.

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi các hạt proton và nơtron.

Chọn B.

Quảng cáo