Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 8 Hóa lớp 10 Nâng cao: Các hạt cấu...

Bài 2 trang 8 Hóa lớp 10 Nâng cao: Các hạt cấu tạo nên hầu hết nguyên tử là:...

Bài 1: Thành phần nguyên tử – Bài 2 trang 8 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Các hạt cấu tạo nên hầu hết nguyên tử là:

Các hạt cấu tạo nên hầu hết nguyên tử là:

A. proton và electron            C. nơtron và proton

Quảng cáo

B. nơtron và electron            D. nơtron, proton và electron.

Hầu hết các nguyên tử đều được cấu tạo bởi ba loại hạt: nơtron, proton và electron. Trong đó nơtron và  proton tập trung ở hạt nhân nguyên tử còn electron chuyển động xung quanh hạt nhân tạo thành lớp vỏ nguyên tử.

Chọn D.

Quảng cáo