Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 112 Hóa học 10 Nâng cao: Trong phản ứng...

Bài 2 trang 112 Hóa học 10 Nâng cao: Trong phản ứng hóa học sau:...

Bài 27: Luyện tập chương 4 – Bài 2 trang 112 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Trong phản ứng hóa học sau:

Trong phản ứng hóa học sau: \(3{K_2}Mn{O_4} + 2{H_2}O \to 2KMn{O_4} + Mn{O_2} \)

                                                                      \(+ 4KOH,\)

nguyên tố mangan:

A. chỉ bị oxi hóa.

B. chỉ bị khử.

Quảng cáo

C. vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.

D. không bị oxi hóa, không bị khử.

Tìm đáp án đúng.

 

\(3{K_2}\mathop {Mn}\limits^{ + 6} {O_4} + 2{H_2}O\,\, \to \,\,2K\mathop {Mn}\limits^{ + 7} {O_4} + \mathop {Mn}\limits^{ + 4} {O_2}\)

                                                                           \(+ 4KOH\)

Ta thấy số oxi hóa của nguyên tố Mn vừa tăng vừa giảm nên nó vừa là số oxi hóa, vừa là chất khử.

Chọn C.

Quảng cáo