Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 186 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hãy ghép cặp...

Bài 2 trang 186 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hãy ghép cặp chất và tính chất của chất sao cho phù hợp...

Bài 45 : Hợp chất có oxi của lưu huỳnh – Bài 2 trang 186 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Hãy ghép cặp chất và tính chất của chất sao cho phù hợp :

Hãy ghép cặp chất và tính chất của chất sao cho phù hợp :

Chất

A. S

B. SO2

C. H2S

D. H­2SO4

Tính chất của chất

Quảng cáo

a) Có tính oxi hóa

b) có tính khử

c) chất rắn có tính oxi hóa và tính khử

d) không có tính oxi hóa và tính khử.

e) chất khí có tính oxi hóa và tính khử

A – c;

B – e;

C – b;

D – a.

Quảng cáo