Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 87 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hãy cho biết...

Bài 2 trang 87 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hãy cho biết thế nào là liên kết cộng hóa trị không cực? Cho ba thí dụ về liên kết cộng hóa trị không cực....

Bài 21: Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học – Bài 2 trang 87 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Hãy cho biết thế nào là liên kết cộng hóa trị không cực? Cho ba thí dụ về liên kết cộng hóa trị không cực.

Hãy cho biết thế nào là liên kết cộng hóa trị không cực? Cho ba thí dụ về liên kết cộng hóa trị không cực.

Quảng cáo

– Liên kết cộng hóa trị không cực là liên kết trong đó cặp electron chung nằm ở giữa khoảng cách hai nguyên tử.

– Ví dụ: Liên kết trong phân tử F2, O2 và N là liên kết cộng hóa trị không cực.

Quảng cáo