Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 3 trang 110 SGK Hóa 10 Nâng cao: Cho bảng tóm...

Bài 3 trang 110 SGK Hóa 10 Nâng cao: Cho bảng tóm tắt dưới đây:...

Bài 26: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ – Bài 3 trang 110 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Cho bảng tóm tắt dưới đây:

Cho bảng tóm tắt dưới đây:


Quảng cáo

Hãy điền các thí dụ vào ô trống, mỗi ô ghi hai phương trình hóa học (nếu có) không trùng với các phản ứng trong bài, có ghi rõ số oxi hóa của các nguyên tố. Để trống các ô không có phản ứng thích hợp

Baitapsgk.com

Quảng cáo