Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 4 trang 186 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hãy lập bảng...

Bài 4 trang 186 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hãy lập bảng so sánh những tính chất giống nhau, khác nhau giữa hai hợp chất của lưu huỳnh là hiđro sunfua và...

Bài 45 : Hợp chất có oxi của lưu huỳnh – Bài 4 trang 186 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Hãy lập bảng so sánh những tính chất giống nhau, khác nhau giữa hai hợp chất của lưu huỳnh là hiđro sunfua và lưu huỳnh đioxit về :

Hãy lập bảng so sánh  những tính chất giống nhau, khác nhau giữa hai hợp chất của lưu huỳnh là hiđro sunfua và lưu huỳnh đioxit về :

a) Tính chất vật lí.

b) Tính chất hóa học, giải thích và chứng minh bằng phương trình hóa học.

Quảng cáo

So sánh những tính chất vật lí của H2S và SO2:


b) Bảng so sánh tính chất hóa học của H2S và SO2


Baitapsgk.co
m

Quảng cáo