Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 4 trang 49 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hãy cho biết...

Bài 4 trang 49 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hãy cho biết sự biến đổi năng lượng ion hóa thứ nhất của nguyên tử các nguyên tố trong cùng một chu kì và...

Bài 11: Sự biến đổi một số đại lượng vật lí của các nguyên tố hóa học – Bài 4 trang 49 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Hãy cho biết sự biến đổi năng lượng ion hóa thứ nhất của nguyên tử các nguyên tố trong cùng một chu kì và trong cùng một nhóm A.

Hãy cho biết sự biến đổi năng lượng ion hóa thứ nhất của nguyên tử các nguyên tố trong cùng một chu kì và trong cùng một nhóm A.

Quảng cáo

Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, lực liên kết giữa hạt nhân và electron lớp ngoài cùng tăng, làm cho năng lượng ion hóa nói chung cũng tăng theo.

Trong cùng một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, khoảng cách giữa electron lớp ngoài cùng đến hạt nhân tăng, lực liên kết giữa electron lớp ngoài cùng và hạt nhân giảm, do đó năng lượng ion hóa nói chung giảm.

Quảng cáo