Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 6 trang 49 SGK Hóa 10 Nâng cao: Độ âm điện...

Bài 6 trang 49 SGK Hóa 10 Nâng cao: Độ âm điện của một nguyên tử là gì? Quy luật biến đổi giá trị độ âm điện của nguyên tử các nguyên...

Bài 11: Sự biến đổi một số đại lượng vật lí của các nguyên tố hóa học – Bài 6 trang 49 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Độ âm điện của một nguyên tử là gì? Quy luật biến đổi giá trị độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố trong nhóm A như thế nào?

Độ âm điện của một nguyên tử là gì? Quy luật biến đổi giá trị độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố trong nhóm A như thế nào?

Quảng cáo

Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử đó khi tạo thành liên kết hóa học.

Trong cùng một nhóm A, đi từ trên xuống dưới theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố thường giảm dần.

Quảng cáo