Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 5 trang 112 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hãy nêu ra...

Bài 5 trang 112 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hãy nêu ra thí dụ về phản ứng hóa hợp của:...

Bài 27: Luyện tập chương 4 – Bài 5 trang 112 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Hãy nêu ra thí dụ về phản ứng hóa hợp của:

Hãy nêu ra thí dụ về phản ứng hóa hợp của:

a) Hai đơn chất;

b) Hai hợp chất;

c) Một đơn chất và một hợp chất.

Hãy cho biết các phản ứng đó có phải là phản ứng oxi hóa – khử hay không? Giải thích.

Phản ứng hóa hợp:

Quảng cáo

a) Hai đơn chất: \(2{H_2} + {O_2}\,\, \to \,\,2{H_2}O;\)

                           \(2K + C{l_2}\,\, \to \,\,2KCl\)

b) Hai hợp chất:                                 

\(CaO + {H_2}O\,\, \to \,\,Ca{\left( {OH} \right)_2};\)

\(S{O_3} + {H_2}O\,\, \to \,\,\,{H_2}S{O_4}\)

c) Từ một đơn chất và 1 hợp chất:

\(2S{O_2} + {O_2}\,\, \to \,\,2S{O_3};\)

\(4FeO + {O_2}\,\, \to \,\,2F{e_2}{O_3}\)

Ở a) và c) số oxi hóa của các nguyên tố thay đổi, ở b) số oxi hóa không thay đổi.

Quảng cáo