Trang chủ Lớp 10 SBT Lịch sử lớp 10 Bài tập 2 trang 23 Sách bài tập Sử 10: BÀI TẬP...

Bài tập 2 trang 23 Sách bài tập Sử 10: BÀI TẬP 2. Chế độ phong kiến Trung Quốc hình thành và xác lập như thế...

BÀI TẬP 2. Chế độ phong kiến Trung Quốc hình thành và xác lập như thế nào dưới thời Tần – Hán ?. Bài tập 2 trang 23 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 – Bài 5. Trung Quốc thời phong kiến

BÀI TẬP 2. Chế độ phong kiến Trung Quốc hình thành và xác lập như thế nào dưới thời Tần – Hán ?

-Về kinh tế – xã hội : Trên lưu vực Hoàng Hà và Trường Giang thời cổ đại có nhiều nước nhỏ thường chiến tranh xâu xé thôn tính lẫn nhau làm thành cục diện Xuân Thu – Chiến Quốc. Đến thế kỷ IV – TCN, nhà Tần có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh hơn cả đã lần lượt tiêu diệt các đối thủ. Đến năm 221 – TCN, đã thống nhất Trung Quốc

-Về chính trị : Năm 221 – TCN, nhà Tần đã thống nhất Trung Quốc, vua Tần tự xưng là Tần Thủy Hoàng. Lưu Bang lập ra nhà Hán 206 – 220 TCN. Đến đây chế độ phong kiến Trung Quốc đã được xác lập.