Trang chủ Lớp 10 SBT Lịch sử lớp 10 Bài tập 5 trang 24 SBT Sử 10: BÀI TÂP 5. Tại...

Bài tập 5 trang 24 SBT Sử 10: BÀI TÂP 5. Tại sao dưới thời Minh, Thanh, nền kinh tế Trung Quốc vẫn...

BÀI TÂP 5. Tại sao dưới thời Minh, Thanh, nền kinh tế Trung Quốc vẫn có bước phát triển nhưng lại là giai đoạn suy yếu của chế độ phong kiến Trung Quốc ?. Bài tập 5 trang 24 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 – Bài 5. Trung Quốc thời phong kiến

BÀI TÂP 5. Tại sao dưới thời Minh, Thanh, nền kinh tế Trung Quốc vẫn có bước phát triển nhưng lại là giai đoạn suy yếu của chế độ phong kiến Trung Quốc ?

Quảng cáo
Đang tải...

     Người Mãn Thanh khi vào Trung Quốc lập ra nhà Thanh và thi hành chính sách áp bức dân tộc, bắt người Trung Quốc ăn mặc và theo phong tục người Mãn, mua chuộc địa chủ người Hán, giảm thuế cho nông dân nhưng mâu thuẫn dân tộc vẫn tăng dẫn đến khởi nghĩa nông dân khắp nơi.

     Đối ngoại: Thi hành chính sách “bế quan tỏa cảng” trong bối cảnh bị sự nhòm ngó của tư bản phương Tây dẫn đến sự suy sụp của chế độ phong kiến. Cách mạng Tân Hợi năm 1911 đã làm cho nhà Thanh sụp đổ, chấm dứt sự tồm tại dai dẳng của chế độ phong kiến ở Trung Quốc.

=> Chế độ phong kiến nhà Thanh sụp đổ năm 1911.