Trang chủ Lớp 10 SBT Lịch sử lớp 10 Bài tập 2 trang 32 SBT Sử 10: BÀI TẬP 2. Hãy...

Bài tập 2 trang 32 SBT Sử 10: BÀI TẬP 2. Hãy ghép nội dung lịch sử ở cột bên phải với mốc thời gian...

BÀI TẬP 2. Hãy ghép nội dung lịch sử ở cột bên phải với mốc thời gian ở cột bên trái sao cho phù hợp.. Bài tập 2 trang 32 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 – Bài 7. Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ

BÀI TẬP 2. Hãy ghép nội dung lịch sử ở cột bên phải với mốc thời gian ở cột bên trái sao cho phù hợp.

Niên đại

Nội dung lịch sử

1. 1206- 1526

a. Vương triều Môgôn

Quảng cáo
Đang tải...

2. 1526- 1707

b. Vương triều Hồi giáo Đêli

3. 1556- 1605

c. Ấn Độ bắt đầu bị thực dân Anh xâm chiếm

4. 1605- 1627

d. Thời kỉ trị vì của Acơba

5. Nửa cuối thế kỉ XVIII

1 – b;     2 – a;      3 – d;        5 – c