Trang chủ Lớp 10 SBT Lịch sử lớp 10 Bài tập 6 trang 33 bài tập SBT Sử 10: BÀI TẬP...

Bài tập 6 trang 33 bài tập SBT Sử 10: BÀI TẬP 6. Sự đa dạng của văn hóa Ấn Độ thời trung đại thể hiện như...

BÀI TẬP 6. Sự đa dạng của văn hóa Ấn Độ thời trung đại thể hiện như thế nào ?. Bài tập 6 trang 33 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 – Bài 7. Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ

BÀI TẬP 6. Sự đa dạng của văn hoá Ấn Độ thời trung đại thể hiện như thế nào ?

Quảng cáo
Đang tải...

Văn hoá Ấn Độ có nề văn hóa phát triển đa dạng thể hiện ở:

– Là quê hương của nhiều tôn giáo: Phật giáo, Bàlamôn giáo, Hồi giáo

– Dân cư và ngôn ngữ khác nhau tạo nhiều nền văn hóa khác nhau