Trang chủ Lớp 10 SBT Lịch sử lớp 10 Bài tập 3 trang 11 Sách bài tập Sử 10: BÀI TẬP...

Bài tập 3 trang 11 Sách bài tập Sử 10: BÀI TẬP 3. Hãy lập bảng hệ thống kiến thức theo mẫu dưới đây...

BÀI TẬP 3. Hãy lập bảng hệ thống kiến thức theo mẫu dưới đây . Bài tập 3 trang 11 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 – Bài 2. Xã hội nguyên thủy

BÀI TẬP 3. Hãy lập bảng hệ thống kiến thức theo mẫu dưới đây :

Thời gian

4triệu năm trước

1triệu năm trước

4vạn năm trước

1vạn năm trước

5500 năm trước

4000 năm trước

3000 năm trước

Sự tiến hoá của con người

         

Sự phát triển của công cụ

   

Đá mới, ghè, mài sắc

   

Phương thức kinh tế

Lượm, hái, săn đuổi, bắt thú

 

Trồng lúa ven sông

 

Tổ chức xã hội

Bầy vượn cổ

Thị tộc – bộ lạc – xã hội nguyên thuỷ

   

Thời gian

4triệu năm trước

1triệu năm trước

4vạn năm trước

1vạn năm trước

5500 năm trước

4000 năm trước

3000 năm trước

Sự tiến hoá của con người

Quảng cáo
Đang tải...

Đá cũ sơ kỳ.         

Đá cũ hậu kỳ.        

Người tinh khôn

Cách mạng đá mới

Đồng đỏ.

Đồng thau

Thời đại đồ sắt

Sự phát triển của công cụ

Đá ghè một mặt

sử dụng rìu đá

Đá ghè hai rìa

Đá mới, ghè, mài sắc

Đồng

Đồng

Sắt

Phương thức kinh tế

Hái lượm, săn bắt

Lượm, hái, săn đuổi, bắt thú

Hái lượm, săn bắn

Trồng trọt, chăn nuôi

Trồng lúa ven sông

Trồng trọt, chăn nuôi

Trồng trọt, chăn nuôi

Tổ chức xã hội

Bầy vượn cổ

Bầy người nguyên thuỷ

Thị tộc – bộ lạc – xã hội nguyên thuỷ

Gia đình phụ hệ

Gia đình phụ hệ

Gia đình phụ hệ


Mục lục môn Sử 10(SBT)