Trang chủ Lớp 10 SBT Lịch sử lớp 10 Bài tập 5 trang 12 Sách bài tập (SBT) Sử 10: BÀI...

Bài tập 5 trang 12 Sách bài tập (SBT) Sử 10: BÀI TẬP 5. Sự xuất hiện công cụ bằng kim khí đã đưa đến những hệ quả...

BÀI TẬP 5. Sự xuất hiện công cụ bằng kim khí đã đưa đến những hệ quả kinh tế – xã hội như thế nào ?. Bài tập 5 trang 12 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 – Bài 2. Xã hội nguyên thủy

BÀI TẬP 5. Sự xuất hiện công cụ bằng kim khí đã đưa đến những hệ quả kinh tế – xã hội như thế nào ?

– Về kinh tế: Sự phát minh ra công cụ kim khí đã có ý nghĩa lớn lao trong cuộc sống lao động: năng suất lao động vượt xa thời đại đồ đá, khai thác những vùng đất đai mới, cày sâu cuốc bẫm, xẻ gỗ đóng thuyền, xẻ đá làm lâu đài; và đặc biệt quan trọng là từ chỗ bấp bênh, tới đủ sống tiến tới con người làm ra một lượng sản phẩm thừa thường xuyên

– Về xã hội: Cùng với sự xuất hiện của thời đại kim khí, xã hội cổ đại đã có sự biến chuyển, đó là sự xuất hiện của tư hữu, và tiếp đó là sự xuất hiện giai cấp mới trong xã hội


Mục lục môn Sử 10(SBT)