Trang chủ Lớp 10 SBT Lịch sử lớp 10 Bài tập 4 trang 24 Sách BT Sử 10: BÀI TẬP 4....

Bài tập 4 trang 24 Sách BT Sử 10: BÀI TẬP 4. Điều gì chứng tỏ đến thời nhà Minh, những mầm mống quan hệ...

BÀI TẬP 4. Điều gì chứng tỏ đến thời nhà Minh, những mầm mống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã hình thành ở Trung Quốc?. Bài tập 4 trang 24 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 – Bài 5. Trung Quốc thời phong kiến

BÀI TẬP 4. Điều gì chứng tỏ đến thời nhà Minh, những mầm mống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã hình thành ở Trung Quốc?

         Các vua triều Minh đã thi hành nhiều biện pháp nhằm khôi phục, phát triển kinh tế. Đầu thế kỷ XVI quan hệ sản xuất TBCN đã xuất hiện ở Trung Quốc, biểu hiện trong các ngành nông nghiệp, thủ công (xuất hiện công trường thủ công, quan hệ chủ – người làm thuê), thương nghiệp phát triển, thành thị mở rộng và phồn thịnh.Các thành thị mọc lên nhiều và rất phồn thịnh. Bắc Kinh, Nam Kinh không chỉ là trung tâm chính trị mà còn là trung tâm kinh tế lớn.