Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 8.21 trang 86 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao:...

Bài 8.21 trang 86 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao: Nhiệt độ của vật nào tăng lên nhiều nhất khi ta thả rơi bốn vật dưới đây có cùng khối...

Bài 8.21 trang 86 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Coi như toàn bộ giảm cơ năng dùng để lamg nóng vật.. CHƯƠNG VIII: CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Nhiệt độ của vật nào tăng lên nhiều nhất khi ta thả rơi bốn vật dưới đây có cùng khối lượng và từ cùng một độ cao xuống đất?

A.Vật bằng nhôm , có nhiệt dung riêng là 880 J/kg.K.

B.Vặt bằng đồng , có nhiệt dung riêng là 380 J/kg.K.

Quảng cáo

C.Vật bằng chì , có nhiệt dung riêng là 120 J/kg.K.

D.Vặt bằng gang, có nhiệt dung riêng là 550 J/kg.K.

Coi như toàn bộ giảm cơ năng dùng để lamg nóng vật.

Chọn C : vật bằng chì , vì chì có nhiệt dung riêng bé nhất .

Quảng cáo