Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 8.17 trang 86 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: CHƯƠNG...

Bài 8.17 trang 86 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: CHƯƠNG VIII: CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC...

Bài 8.17 trang 86 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. D. Hiệu suất cho biết tỉ số giữa nhiệt lượng mà động cơ nhả ra với nhiệt lượng nhận vào.. CHƯƠNG VIII: CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Trong các câu nói sau đây về hiệu suất của động cơ nhiệt thì câu nào là đúng ?

A. Hiệu suất cho biết tỉ số giữa công hữu ích với công toàn phần của động cơ .

Quảng cáo

B. Hiệu suất cho biết động cơ mạnh hay yếu .

C. Hiệu suất cho biết phần trăm nhiệt lượng cung cấp cho động cơ được biến đổi thành công mà động cơ cung cấp.

D. Hiệu suất cho biết tỉ số giữa nhiệt lượng mà động cơ nhả ra với nhiệt lượng nhận vào.

Chọn đáp án C.

Quảng cáo