SBT Vật Lý 10 Nâng cao

Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao
Bài 8.24* trang 87 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Một bình khác tương tự  không có nước , ống thủy tinh ngắn cách...
– Một bình thủy tinh có nút kín với một ống thủy tinh xuyên qua nút tới gần đáy bình . Trong bình chứa đầy nước.
Bài 8.21 trang 86 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao: Nhiệt độ của vật nào tăng lên nhiều nhất khi ta thả...
Nhiệt độ của vật nào tăng lên nhiều nhất khi ta thả rơi bốn vật dưới đây có cùng khối lượng và từ cùng một độ cao xuống đất?
Bài 8.22 trang 86 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Nội năng của vật nào tăng lên nhiều nhất khi ta thả rơi bốn...
Nội năng của vật nào tăng lên nhiều nhất khi ta thả rơi bốn vật có cùng thể tích từ cùng một độ cao xuống đất  ?
Bài 8.17 trang 86 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: CHƯƠNG VIII: CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
Trong các câu nói sau đây về hiệu suất của động cơ nhiệt thì câu nào là đúng ?
Bài 8.20 trang 86 SBT Vật Lý 10 nâng cao: 84kJ ; 14,1 kJ.
Ngăn lạnh của một máy lạnh được giữ ở nhiệt độ thấp nhờ sự bay hơi của môi chất lạnh. Tính nhiệt lượng đã lấy đi từ không khí và các vật khác để trong ngăn lạnh khi có 50 g môi ch
Quảng cáo


Bài 8.14 trang 85 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao: CHƯƠNG VIII: CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
Để nung nóng đẳng áp 800 mol khí, người ta đã truyền cho khí một nhiệt lượng \(9,{4.10^6}\,J\) Và khi đó khí đã nóng thêm 500 K. Tính công mà khí thực hiện và độ tăng nội năng của
Bài 8.15* trang 85 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Cho 1 mol khí (coi là khí lí tưởng) thực hiện chu trình 12341...
Cho 1 mol khí (coi là khí lí tưởng) thực hiện chu trình 12341 như đã vẽ trên đồ thị p – V ở Hình 8.2. Nó gồm hai quá trình đẳng áp 12 và 34, hai quá trình đẳng tích 23 và 41.Các t
Bài 8.11* trang 85 Sách bài tập Lý 10 Nâng cao: Làm biến đổi một lượng khí từ trạng thái 1 sang trạng thái...
Làm biến đổi một lượng khí từ trạng thái 1 sang trạng thái 2, biết rằng ở trạng thái 2 cả áp suất và thể tích của lượng khí đều lớn hơn ở trạng thái 1. Trong những cách làm biến đ
Bài 8.12 trang 85 SBT Vật Lý 10 nâng cao: CHƯƠNG VIII: CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
 Nhiệt lượng cung cấp cho khí trong quá trình đẳng áp, ngoài việc dùng để làm nóng khí còn dùng để khí sinh công khi nở.

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch hở,...