Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 8.24* trang 87 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Một bình...

Bài 8.24* trang 87 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Một bình khác tương tự  không có nước , ống thủy tinh ngắn cách xa đáy ....

Bài 8.24* trang 87 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. CHƯƠNG VIII: CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

– Một bình thủy tinh có nút kín với một ống thủy tinh xuyên qua nút tới gần đáy bình . Trong bình chứa đầy nước.

– Một bình khác tương tự  không có nước , ống thủy tinh ngắn cách xa đáy .

– Một nồi nước nóng .

– Một bình nước lạnh.

– Một ống cao su.

Quảng cáo

Tìm các cách để có thể chuyển được nhiều nước từ bình nọ sang bình kia mà không được mở nút các bình .

– Kí hiệu bình có nước ban đầu là X, bình kia là Y.

– Đặt X vòa nước nóng, Y vào nước lạnh , nước sẽ chạy từ X sang Y ( do khí bị nở ra khi nóng và co lại khi lạnh ).

– Chờ đến khi ngừng chảy , đổi chỗ X vào nước lạnh , Y vào nước nóng . Do ống thủy tinh ở Y ngắn nên nước không chảy ngược lên được mà chỉ có không khí tràn từ bình Y sang bình X.

– Lại đổi chỗ hai bình , nước lại chảy thêm từ X sang Y .

– Có thể lặp lại nhiều lần để tăng hiệu quả.

Quảng cáo