Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 8.22 trang 86 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Nội năng...

Bài 8.22 trang 86 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Nội năng của vật nào tăng lên nhiều nhất khi ta thả rơi bốn vật có cùng thể tích từ cùng một độ...

Bài 8.22 trang 86 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. CHƯƠNG VIII: CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Nội năng của vật nào tăng lên nhiều nhất khi ta thả rơi bốn vật có cùng thể tích từ cùng một độ cao xuống đất  ?

A.Vật bằng thiếc .

B.Vật bằng nhôm.

Quảng cáo

C.Vật bằng niken.

D.Vật bằng thép .

Coi như toàn bộ độ giảm cơ năng chuyển hết thành nội năng của vật .

Chọn C: vật bằng niken , vì niken có khối lượng riêng lớn nhất .

Quảng cáo