SGK Giáo dục thể chất 10 - Cánh diều

Trang chủ Lớp 10 SGK Giáo dục thể chất 10 - Cánh diều

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Giáo dục thể chất 10 - Cánh diều trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Giáo dục thể chất 10 - Cánh diều.

Mới cập nhật

Bài 3. Phối hợp một số kĩ thuật trong tập luyện và thi đấu đá cầu: Ý nghĩa của việc phối hợp các kĩ...
Vận dụng kiến thức giải Câu 1, 2, 3 bài 3. Phối hợp một số kĩ thuật trong tập luyện và thi đấu...
Bài 2. Kĩ thuật chuyền cầu bằng má trong bàn chân: * Giống nhau: Tư thế chuẩn bị: Hơi khuỵu gối, hai tay buông...
Vận dụng kiến thức giải Câu 1, 2, Câu 1 bài 2. Kĩ thuật chuyền cầu bằng má trong bàn chân. Trình bày...
Bài 3. Kĩ thuật giao cầu thấp chân nghiêng mình: * Giống nhau: Tư thế chuẩn bị: Đứng chân trước chân sau, chân thuận...
Phân tích và giải Câu 1, 2, 3 bài 3. Kĩ thuật giao cầu thấp chân nghiêng mình. Trình bày những hiểu biết...
Bài 1. Kĩ thuật chuyền cầu bằng mu bàn chân: * Giống nhau: Thực hiện các kĩ thuật với cầu bằng mu bàn chân...
Giải và trình bày phương pháp giải Câu 1, 2, 3 bài 1. Kĩ thuật chuyền cầu bằng mu bàn chân. Chia số...
Bài 1. Kĩ thuật giao cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân: * Giống nhau: Tư thế chuẩn bị: Đứng chân trước...
Hướng dẫn trả lời Câu 1, 2, 3 bài 1. Kĩ thuật giao cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Thảo...
Bài 2. Kĩ thuật đỡ cầu bằng đùi, đỡ cầu bằng mu bàn chân và đỡ cầu bằng ngực: * Giống nhau: Tư thế...
Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu 1, 2 bài 2. Kĩ thuật đỡ cầu bằng đùi, đỡ cầu bằng mu bàn chân và...
Bài 1. Lịch sử môn đá cầu, kĩ thuật di chuyển một bước và kĩ thuật tâng cầu bằng đùi: * Lịch sử hình...
Lời giải bài tập, câu hỏi Câu 1, 2 bài 1. Lịch sử môn đá cầu, kĩ thuật di chuyển một bước và...
Bài 2. Kĩ thuật di chuyển nhiều bước và kĩ thuật tâng cầu bằng mu bàn chân: * Giống nhau: Tư thế chuẩn bị:...
Lời giải bài tập, câu hỏi Câu 1, 2 bài 2. Kĩ thuật di chuyển nhiều bước và kĩ thuật tâng cầu bằng...
Bài 2. Phối hợp một số kĩ thuật cơ bản và thi đấu (cầu lông): Trong thi đấu cầu lông, quả cầu bị đánh...
Trả lời Câu 1, 2 bài 2. Phối hợp một số kĩ thuật cơ bản và thi đấu (cầu lông). Vận dụng các...
Bài 1. Kĩ thuật đập cầu: Khi thi đấu đôi trong môn Cầu lông, sau mỗi lần đổi giao cầu
Giải chi tiết Câu 1, 2, 3 bài 1. Kĩ thuật đập cầu. Hãy so sánh kĩ thuật đập cầu và kĩ thuật...