Bài tập 1,2,3,4,5 chủ đề 5 trang 117 Vật Lí 10 Cánh diều
Giải bài tập và trả lời câu hỏi Bài tập 1,2,3,4,5 chủ đề 5 SGK Vật Lý 10 Cánh diều trang 117 Chủ...
Bài 2. Sự biến dạng trang 113, 114, 115, 116, 117 Vật Lí 10 Cánh diều
Giải bài tập phần luyện tập, trả lời câu hỏi Bài 2. Sự biến dạng SGK Vật Lý 10 Cánh diều trang 113,...
Bài 1. Chuyển động tròn trang 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 Vật Lí 10 Cánh diều
Giải bài tập và trả lời câu hỏi Bài 1. Chuyển động tròn SGK Vật Lý 10 Cánh diều trang 106, 107, 108,...
Bài tập 1,2,3,4,5, 6 chủ đề 4 trang 105 Vật Lí 10 Cánh diều
Giải bài tập phần luyện tập, trả lời câu hỏi, vận dụng trong Bài tập chủ đề 4 SGK Vật Lý 10 Cánh...
Bài 2. Động lượng và năng lượng trong va chạm trang 100, 101, 102, 103, 104 Vật Lí 10 Cánh diều
Giải bài tập và trả lời câu hỏi Bài 2. Động lượng và năng lượng trong va chạm SGK Vật Lý 10 Cánh...
Bài 1. Động lượng và định luật bảo toàn động lượng trang 95, 96, 97, 98, 99 Vật Lí 10 Cánh diều
Giải bài tập phần luyện tập, trả lời câu hỏi, vận dụng trong Bài 1. Động lượng và định luật bảo toàn động...
Bài 1,2,3,4 Bài tập chủ đề 3 trang 94 Vật Lí 10 Cánh diều
Giải bài tập và trả lời câu hỏi Bài tập 1,2,3,4 trang 94 chủ đề 3 SGK Vật Lý 10 Cánh diều. hế độ...
Bài 2. Bảo toàn và chuyển hóa năng lượng trang 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 Vật Lí 10 Cánh diều
Giải bài tập phần luyện tập, trả lời câu hỏi, vận dụng trong Bài 2. Bảo toàn và chuyển hóa năng lượng SGK...
Bài 1. Năng lượng và công trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 Vật Lí 10 Cánh diều
Giải bài tập và trả lời câu hỏi Bài 1. Năng lượng và công SGK Vật Lý 10 Cánh diều trang 79, 80,...
Bài tập chủ đề 2 trang 76, 77, 78 Vật Lí 10 Cánh diều
Giải bài tập phần luyện tập, trả lời câu hỏi, vận dụng trong Bài tập chủ đề 2 SGK Vật Lý 10 Cánh...

Mới cập nhật

Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Nước và chất khoáng hòa tan trong đất được các tế bào lông hút hấp thụ...
Nước và chất khoáng hòa tan trong đất được các tế bào lông hút hấp thụ vào rễ rồi vận Vận dụng kiến thức...
Đôi khi, ta có thể thấy hiện tượng có các giọt nước ở mép lá (Hình 30) vào buổi sáng sớm. Hãy giải thích...
Vào sáng sớm, độ ẩm không khí cao làm ngăn cản sự thoát hơi nước ở lá ở dạng hơi Hướng dẫn trả lời...
Chọn các từ/cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để được nội dung đúng. Nước và muối khoáng hòa tan trong đất được...
Ở đa số thực vật, sự hấp thụ nước và các chất khoáng của cây diễn ra ở các tế Hướng dẫn giải 30.8...
Khi đưa cây đi trồng nơi khác, người ta thường làm gì để tránh cho cây không bị mất nước?
Để cây sống được ta phải đảm bảo sự cân bằng nước trong cây Hướng dẫn trả lời 30.7 - Bài 30. Trao...
Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có những đặc điểm nào?
Thoát hơi nước diễn ra chủ yếu qua khí khổng ở lá Hướng dẫn cách giải/trả lời 30.6 - Bài 30. Trao đổi...
Nhu cầu nước của cây thấp nhất trong điều kiện thời tiết nào dưới đây?
Các đặc điểm của đất như độ ẩm, hàm lượng khí O 2 trong đất Vận dụng kiến thức giải 30.5 - Bài...