Sinh 10 - Cánh diều

Trang chủ Lớp 10 Sinh 10 - Cánh diều

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Sinh 10 - Cánh diều trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Sinh 10 - Cánh diều.

Ôn tập phần ba trang 143, 144 Sinh 10 Cánh diều
Giải bài Ôn tập phần ba SGK Sinh 10 Cánh diều trang 143, 144. Nêu các đặc điểm của vi sinh vật. Đặc điểm...
Bài 22. Phương thức lây truyền, cách phòng chống và ứng dụng của virus trang 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142 Sinh...
Giải Bài 22. Phương thức lây truyền, cách phòng chống và ứng dụng của virus trang 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141,...
Bài 21. Khái niệm, cấu tạo và chu trình nhân lên của virus trang 131, 132, 133 Sinh 10 Cánh diều
Giải Bài 21. Khái niệm, cấu tạo và chu trình nhân lên của virus SGK Sinh 10 Cánh diều trang 131, 132, 133. Nêu...
Bài 20. Thành tựu của công nghệ vi sinh vật và ứng dụng của vi sinh vật trang 123, 124, 125, 126, 127, 128,...
Giải Bài 20. Thành tựu của công nghệ vi sinh vật và ứng dụng của vi sinh vật SGK Sinh 10 Cánh diều...
Bài 19. Quá trình tổng hợp và phân giải ở vi sinh vật và ứng dụng trang 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122...
Giải bài tập luyện tập, vận dụng và các câu hỏi trang 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 sinh 10 Cánh Diều Bài...
Bài 18. Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật trang 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 Sinh 10 – Cánh diều
Giải bài Bài 18. Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật SGK Sinh 10  trang 109, 110, 111, 112, 113, 114,...
Bài 17. Vi sinh vật và các phương pháp nghiên cứu vi sinh vật trang 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 Sinh 10...
Trả lời câu hỏi luyện tập, vận dụng Bài 17 Vi sinh vật và các phương pháp nghiên cứu vi sinh vật SGK...
Giải bài Ôn tập phần 2 Sinh 10 Cánh diều trang 100, 101
Giải bài Ôn tập phần 2 SGK Sinh 10 Cánh diều trang 100, 101 – Ôn tập phần hai: Sự mất nước ảnh...
Bài 16. Công nghệ tế bào trang 95, 96, 97, 98, 99 Sinh 10 – Cánh diều
Bài 16. Công nghệ tế bào SGK Sinh 10 – Cánh diều trang 95, 96, 97, 98, 99Chủ đề 8. Công nghệ tế...
Bài 14. Giảm phân trang 86, 87, 88, 89, 90 Sinh 10 – Cánh diều
Giải bài tập, câu hỏi trang 86, 87, 88, 89, 90 Bài 14. Giảm phân SGK Sinh 10 – Cánh diều – Chủ...

Mới cập nhật

Chọn các từ/cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để được nội dung đúng. Nước và muối khoáng hòa tan trong đất được...
Ở đa số thực vật, sự hấp thụ nước và các chất khoáng của cây diễn ra ở các tế Hướng dẫn giải 30.8...
Khi đưa cây đi trồng nơi khác, người ta thường làm gì để tránh cho cây không bị mất nước?
Để cây sống được ta phải đảm bảo sự cân bằng nước trong cây Hướng dẫn trả lời 30.7 - Bài 30. Trao...
Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có những đặc điểm nào?
Thoát hơi nước diễn ra chủ yếu qua khí khổng ở lá Hướng dẫn cách giải/trả lời 30.6 - Bài 30. Trao đổi...
Nhu cầu nước của cây thấp nhất trong điều kiện thời tiết nào dưới đây?
Các đặc điểm của đất như độ ẩm, hàm lượng khí O 2 trong đất Vận dụng kiến thức giải 30.5 - Bài...
Hiện tượng nào dưới đây cho thấy sự vận chuyển chất hữu cơ theo mạch rây từ lá đến các bộ phận khác của...
Chất hữu cơ tổng hợp ở lá được vận chuyển theo mạch rây trong thân và cành đến các nơi Giải và trình bày...
Trong các loài thực vật sau đây, loài nào có rễ dài nhất?
Tùy thuộc vào những điều kiện sống khác nhau mà bộ rễ của thực vật sẽ phát triển theo những Hướng dẫn trả lời...