Mới cập nhật

Câu Điện toán đám mây không thể cung cấp những dịch vụ nào trong các dịch vụ sau đây. 1) Dịch vụ ứng dụng...
Áp dụng lí thuyết trong phần 2. Điện toán đám mây( trang 33) Trả lời Câu hỏi trang 37 - Bài 2....
Bài Em hãy tìm kiếm thông tin về những công ty ở Việt Nam đang cung cấp dịch vụ điện toán đám mây
Áp dụng lí thuyết trong phần 2. Điện toán đám mây (trang 33- 34) Giải và trình bày phương pháp giải Câu hỏi...
Ngoài khả năng tự động nhận dạng chướng ngại vật, em muốn trang bị gì cho xe ô tô tự lái?
Lời giải bài tập, câu hỏi Câu hỏi trang 34 - Bài 2. Điện toán đám mây và internet vạn vật SGK...
Một công ty có các máy tính nối mạng Internet, mọi dịch vụ thông tin hàng ngày như gửi email, duyệt web, … đều...
Trả lời Câu hỏi trang 32 - Bài 2. Điện toán đám mây và internet vạn vật SGK Tin học 10 -...
Tin học Cánh diều: sử dụng điện thoại thông minh để dịch một đoạn văn bản, một câu hội thoại tùy chọn sang ngôn...
Gợi ý giải Câu hỏi trang 31 - Bài 1. Mạng máy tính với cuộc sống SGK Tin học 10 - Cánh...
Những điều nào sau đây có thể khiến máy tính bị lây nhiễm phần mềm độc hại?
Áp dụng lí thuyết trong phần 3. Lây nhiễm phần mềm độc hại từ Internet (trang 29-30) Hướng dẫn trả lời Câu hỏi...
Em hiểu thế nào là bị bắt nạt qua mạng? Hãy nêu ví dụ. Bắt nạt qua mạng là khi bất cứ một cá...
Gợi ý giải Câu hỏi trang 29 - Bài 1. Mạng máy tính với cuộc sống SGK Tin học 10 - Cánh...
Lĩnh vực hay công cụ nào được kể ra dưới đây hoạt động dựa trên mạng máy tính?
Hướng dẫn trả lời Câu hỏi trang 26 - Bài 1. Mạng máy tính với cuộc sống SGK Tin học 10 -...
Em hãy so sánh tốc độ cập nhật thông tin, sự đa dạng của kênh thông tin giữa sách báo điện tử và sách...
Gợi ý giải Câu hỏi trang 28 - Bài 1. Mạng máy tính với cuộc sống SGK Tin học 10 - Cánh...
Bài Em hãy nêu một vài ví dụ minh họa về những đóng góp cơ bản của tin học đối với xã hội
Trả lời Câu hỏi trang 25 - Bài 4. Tin học trong phát triển kinh tế - xã hội SGK Tin học...