Trang chủ Lớp 10 Tin học lớp 10 Hãy nêu sự giống và khác nhau của các mạng LAN và...

Hãy nêu sự giống và khác nhau của các mạng LAN và WAN....

Bài 20: Mạng máy tính – Câu 6 trang 140 SGK Tin học 10. Hãy nêu sự giống và khác nhau của các mạng LAN và WAN.

Advertisements (Quảng cáo)

Hãy nêu sự giống và khác nhau của các mạng LAN và WAN.

Sự giống và khác nhau của LAN và WAN

i) Giống nhau

– Mạng LAN và mạng MAN đều là hai mạng được phân loại dưới góc độ địa lý

– Mạng cục bộ (LAN – Local Area Network) là mạng kết nối các máy tí ở gần nhau, chẳng hạn trong một phòng, một toà nhà, một xí nghiệp, một trường học…

– Mạng diện rộng (WAN – Wide Area Network) là mạng kết nối những máy tính ở cách nhau những khoảng cách lớn. Mạng diện rộng thường liên kết mạng cục bộ.

Từ đó ta nhận thấy rằng, mạng LAN là mạng kết nối những máy tính ở gần nhau còn WAN kết nối những máy tính ở cách nhau một khoảng cách lớn thông, thường liên kết các mạng LAN.

ii) Sự khác nhau:

Bảng so sánh sự khác nhau của LAN và WAN

LAN

WAN

Khoảng cách địa lí

Các máy tính và thiết bị gần nhau như trong cùng một căn phòng, toà nhà, trường

Các máy tính và thiết bị có thể ở các thành phố, đất nước khác nhau, khắp lục địa nối kết với

Học ….(khoảng cách <200m trở lại)

Nhau (khoảng cách hàng nghìn km).

Số lượng máy

Vài chục máy tính và thiết bị được kết nối với nhau

Hàng chục nghìn máy tính và thiết bị được kết nối với nhau.

Công nghệ truyền thông

Thực hiện công nghệ truyền thông cao cấp, đó là: công nghệ tương tự, công nghệ số, công nghệ chuyển mạch gói