SGK Tin học 10 - Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 10 SGK Tin học 10 - Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Tin học 10 - Kết nối tri thức trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Tin học 10 - Kết nối tri thức.

Mới cập nhật

Bài 32. Ôn tập lập trình python Tin học 10 Kết nối tri thức 10: Viết chương trình nhập số n, sau đó nhập...
Hướng dẫn giải Luyện tập, Vận dụng bài 32. Ôn tập lập trình python SGK Tin học 10 Kết nối tri thức 10....
Bài 31. Thực hành viết chương trình đơn giản Tin học 10 Kết nối tri thức: Dựa vào kiến thức đã học để viết...
Hướng dẫn giải Luyện tập, Vận dụng bài 31. Thực hành viết chương trình đơn giản SGK Tin học 10 Kết nối tri...
Bài 30. Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình Tin học 10 Kết nối tri thức: Theo em, làm thế nào để kiểm tra...
Trả lời Khởi động, Hoạt động 1, Luyện tập, Vận dụng bài 30. Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình SGK Tin học...
Bài 29. Nhận biết lỗi chương trình Tin học 10 KNTT: Một chương trình hoàn chỉnh được mô tả như Hình 29. 1: Tiếp...
Phân tích và lời giải Khởi động, Hoạt động 1, ? mục 1, Hoạt động 2, ? mục 2, Luyện tập, Vận dụng...
Bài 28. Phạm vi của biến Tin học 10 Kết nối tri thức: Một biến được định nghĩa trong chương trình chính (bên ngoài...
Trả lời Khởi động, Hoạt động 1, ? mục 2, Hoạt động 2, ? mục 2, Luyện tập, Vận dụng bài 28. Phạm...
Bài 27. Tham số của hàm Tin học 10 Kết nối tri thức: 1. Một hàm khi khai báo có một tham số, nhưng...
Trả lời Khởi động, Hoạt động 1, ? mục 1, Hoạt động 2, ? mục 2, Luyện tập, Vận dụng bài 27. Tham...
Bài 26. Hàm trong Python Tin học 10 Kết nối tri thức: Em có thể kể tên một số hàm trong số các lệnh...
Giải và trình bày phương pháp giải Khởi động, Hoạt động 1, ? mục 1, Hoạt động 2, ? mục 2, Luyện tập,...
Bài 25. Một số lệnh làm việc với xâu kí tự Tin học 7 Kết nối tri thức: Cho xâu c = “Trường Sơn”...
Lời giải bài tập, câu hỏi Khởi động, ; Hoạt động 1: Hoạt động 1, ? mục 1, Hoạt động 2, ? mục...
Bài 24. Xâu kí tự Tin học 10 Kết nối tri thức: Liệu có lệnh nào trích ra từng kí tự của một xâu...
Gợi ý giải Khởi động, Hoạt động 1, ? mục 1, Hoạt động 2, ? mục 2, Luyện tập, Vận dụng bài 24....
Bài 23. Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách TIn học 10 Kết nối tri thức: Chèn thêm một phần tử...
Trả lời Khởi động, Hoạt động 1, ? mục 1, Hoạt động 2, ? mục 2, Luyện tập, Vận dụng bài 23. Một...