Tin học lớp 10

Trang chủ Lớp 10 Tin học lớp 10
Để học tốt tin học 10, Giải bài tập SGK Tin học lớp 10
Hãy kể thêm tên các dịch vụ của Internet mà em biết. Em có sử dụng dịch vụ không? Nếu có, cho biết các...
Hãy kể thêm tên các dịch vụ của Internet mà em biết. Em có sử dụng dịch vụ không? Nếu có, cho biết các lợi ích mà em có được từ việc sử dụng dịch vụ đó.
Máy tìm kiếm là gì? Máy tìm kiếm có thể tìm được bất kì thông tin nào ta quan tâm không?
Máy tìm kiếm là gì? Máy tìm kiếm có thể tìm được bất kì thông tin nào ta quan tâm không?

Quảng cáo

Luyện tập

Bài 4 trang 92 Hóa lớp 10 Nâng cao: Dựa vào bảng 3.1, hãy cho biết kiểu cấu trúc mạng tinh thể của các...
Bài 23: Liên kết kim loại - Bài 4 trang 92 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Dựa vào bảng 3.1, hãy cho biết...
Bài 3 trang 202 Hóa lớp 10 Nâng cao: Tìm một số thí dụ cho mỗi loại phản ứng nhanh và chậm mà em...
Bài 49: Tốc độ phản ứng hóa học - Bài 3 trang 202 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Tìm một số thí dụ...
Bài 6.35 trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao: Có những chất sau: Cu, CuO, Mg, CuCO3, Al2O3, Fe2O3 và...
Bài 6.35 trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. c) Dung dịch màu xanh;. Bài 45: Hợp chất có oxi...
Câu 3.46 trang 65 Sách BT Đại số 10 Nâng cao: Bài 4. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
Câu 3.46 trang 65 SBT Đại số 10 Nâng cao. Giải các hệ phương trình bậc nhất ba ẩn :. Bài 4. Phương trình...
Câu 1 trang 129 Sinh lớp 10 Nâng cao: Định nghĩa ‘Sinh trưởng của vi sinh vật’ là gì ?
Câu 1 trang 129 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 38: Sinh trưởng của vi sinh vật. Giải bài tập Câu 1 trang...