Tin học lớp 10

Trang chủ Lớp 10 Tin học lớp 10
Để học tốt tin học 10, Giải bài tập SGK Tin học lớp 10

Hãy trình bày một số điều cần lưu ý khi sử dụng các dịch vụ Internet và giải vì...

Bài tập và thực hành 11: Thư điện tử và máy tìm kiếm thông tin – Câu 6 trang 162 SGK Tin học 10. Hãy

Kể tên một số máy tìm kiếm phổ biến mà em biết.

Bài tập và thực hành 11: Thư điện tử và máy tìm kiếm thông tin – Câu 4 trang 162 SGK Tin học 10. Kể

Hãy kể thêm tên các dịch vụ của Internet mà em biết. Em có sử dụng dịch vụ không?...

Bài tập và thực hành 11: Thư điện tử và máy tìm kiếm thông tin – Câu 5 trang 162 SGK Tin học 10. Hãy

Máy tìm kiếm là gì? Máy tìm kiếm có thể tìm được bất kì thông tin nào ta quan...

Bài tập và thực hành 11: Thư điện tử và máy tìm kiếm thông tin – Câu 3 trang 162 SGK Tin học 10. Máy

Đăng kí hộp thư: Ta sẽ thực hiện việc đăng kí hộp thư trên website của Vietnamnet thông qua...

Bài tập và thực hành 11: Thư điện tử và máy tìm kiếm thông tin – Bài thực hành 11: Thư điện tử và máy

Đối với bài thực hành này đòi hỏi phải có máy tính được kết nối với Internet, nhưng trong...

Bài tập và thực hành 11: Thư điện tử và máy tìm kiếm thông tin – Hướng dẫn thực hành 11: Thư điện tử và

Hãy trình bày các khái niệm: siêu văn bản, trang web, website, trang tĩnh, trang web động.

Bài tập và thực hành 11: Thư điện tử và máy tìm kiếm thông tin – Câu 1 trang 162 SGK Tin học 10. Hãy

Ta sẽ làm quen với việc tìm kiếm) thông tin nhờ sử dụng trình duyệt Internet plorer (viết tắt...

Bài tập và thực hành 10: Sử dụng trình duyệt Internet Explorer – Lý thuyết Thực hành 10: Sử dụng trình duyệt Internet Explorer trang

Việc lưu thông tin trên trang web đang mở bao gồm sao lưu ảnh, lưu tất cả thông tin...

Bài tập và thực hành 10: Sử dụng trình duyệt Internet Explorer – Hướng dẫn thực hành 10: Sử dụng trình duyệt Internet Explorer trang

Một số dịch vụ phổ biến của Internet, đó là: tổ chức và truy cập thông tin, tìm kiếm...

Bài 22: Một số dịch vụ cơ bản của Internet – Lý thuyết: Một số dịch vụ cơ bản của Internet trang 145 SGK Tin

Luyện tập

Bài 6 trang 119 Hình học 10 Nâng cao: Với giá trị nào của m thì (1) là phương trình đường tròn?
Với giá trị nào của m thì (1) là phương trình đường tròn?. Bài 6 trang 119 SGK Hình học 10 nâng cao -...
Câu 4* trang 62 Sinh 10 Nâng cao: Các lỗ nhỏ trên màng sinh chất
Câu 4* trang 62 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 17: Tế bào nhân thực (tiếp theo). Chọn phương án đúng. Các lỗ nhỏ...
Câu hỏi lý thuyết 2 trang 6 SGK Địa 10), Dựa vào hình 1.5a, hãy cho biết khi thể hiện trên mặt chiếu :...
Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản - Câu hỏi lý thuyết 2 trang 6 SGK Địa lí 10). Dựa vào hình 1.5a,...