Tin học lớp 10

Trang chủ Lớp 10 Tin học lớp 10
Để học tốt tin học 10, Giải bài tập SGK Tin học lớp 10

Hãy kể thêm tên các dịch vụ của Internet mà em biết. Em có sử dụng dịch vụ không?...
Ngoài những dịch vụ của Internet đã nêu ở trên, ta có thể kể thêm một sô dịch vụ khác, đó là:...
Máy tìm kiếm là gì? Máy tìm kiếm có thể tìm được bất kì thông tin nào ta quan...
Máy tìm kiếm là một hệ thống cho phép tìm kiếm các thông tin trên Internet yêu cầu của người dùng....

Luyện tập

Bài 3.58 trang 163 Sách bài tập Toán Hình Học 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm điểm A thuộc trục hoành và...
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm điểm A thuộc trục hoành và điểm B . Bài 3.58 trang 163 Sách bài tập (SBT)...
Bài tập 6 trang 79 Sách bài tập Sử 10: Trình bày một cách khái quát những đóng góp của Hai Bà Trưng, Lý...
Trình bày một cách khái quát những đóng góp của Hai Bà Trưng, Lý Bí, Khúc Thừa Dụ và Ngô Quyền trong lịch sử...
Báo cáo thực hành: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng, 1. Dụng cụ thí nghiệm – lực kế 0, 1N có...
Bài 40. Thực hành: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng - Báo cáo thực hành: Xác định hệ số căng...