Tin học lớp 10

Trang chủ Lớp 10 Tin học lớp 10
Để học tốt tin học 10, Giải bài tập SGK Tin học lớp 10
Hãy kể thêm tên các dịch vụ của Internet mà em biết. Em có sử dụng dịch vụ không? Nếu có, cho biết các...
Hãy kể thêm tên các dịch vụ của Internet mà em biết. Em có sử dụng dịch vụ không? Nếu có, cho biết các lợi ích mà em có được từ việc sử dụng dịch vụ đó.
Máy tìm kiếm là gì? Máy tìm kiếm có thể tìm được bất kì thông tin nào ta quan tâm không?
Máy tìm kiếm là gì? Máy tìm kiếm có thể tìm được bất kì thông tin nào ta quan tâm không?

Quảng cáo

Luyện tập

Bài 1.11 trang 23 Sách bài tập Toán Hình học 10: Gọi O là tâm của tam giác đều ABC.
Gọi O là tâm của tam giác đều ABC.. Bài 1.11 trang 23 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 - Bài 2:...
Bài 109 trang 123 Sách bài tập Toán Nâng cao Hình 10: (h.134).
Bài 109 trang 123 SBT Hình học 10 Nâng cao. Giả sử (A = left( { dfrac{{{a^2}}}{{2p}} ; a} right) ,) (  B =...
Bài 15 trang 40 SBT Toán Đại số 10: Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số bậc
Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số bậc hai. Bài 15 trang 40 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số...
Lập dàn ý cho bài văn tự sự trang 44 Văn 10, Lập dàn ý cho bài văn tự sự là nêu rõ những...
Lập dàn ý cho bài văn tự sự - Lập dàn ý cho bài văn tự sự trang 44 SGK Ngữ văn 10. ...
Câu 4.105 trang 119 SBT Toán Đại 10 Nâng cao: Tìm tất cả các giá trị của m để ứng với mỗi giá trị...
Câu 4.105 trang 119 SBT Đại số 10 Nâng cao. Hiển nhiên phương trình đã cho có một nghiệm duy nhất khi và chỉ...