Tin học lớp 10

Trang chủ Lớp 10 Tin học lớp 10
Để học tốt tin học 10, Giải bài tập SGK Tin học lớp 10
Hãy kể thêm tên các dịch vụ của Internet mà em biết. Em có sử dụng dịch vụ không? Nếu có, cho biết các...
Hãy kể thêm tên các dịch vụ của Internet mà em biết. Em có sử dụng dịch vụ không? Nếu có, cho biết các lợi ích mà em có được từ việc sử dụng dịch vụ đó.
Máy tìm kiếm là gì? Máy tìm kiếm có thể tìm được bất kì thông tin nào ta quan tâm không?
Máy tìm kiếm là gì? Máy tìm kiếm có thể tìm được bất kì thông tin nào ta quan tâm không?

Quảng cáo

Luyện tập

Bài 2 trang 102 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Trong thí nghiệm ở Hình 22.3, dây dài 0,5 m. Hãy tính số vòng...
Bài 22 : Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng giảm mất trọng lượng - Bài 2 trang 102...
Bài 49 trang 215 Đại số 10 Nâng cao: Chứng minh rằng giá trị của mỗi biểu thức sau không phụ thuộc vào x
Chứng minh rằng giá trị của mỗi biểu thức sau không phụ thuộc vào x. Bài 49 trang 215 SGK Đại số 10 Nâng...
Bài 3.14 trang 27 Sách bài tập (SBT) Hóa 10: Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau đây O,...
Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau đây : O, F, Ne. Từ các cấu hình đó hãy cho...
Bài tập 1 trang 36, 37 SBT Sử 10: BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời
BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.. Bài tập 1 trang 36, 37 Sách bài tập (SBT) Lịch...
Bài 2.43 trang 28 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao:Kể từ lúc vật 2 chạm đất, vật 1 còn chuyển động thêm...
Bài 2.43 trang 28 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. (eqalign{  & {m_2}g - T = {m_2}a  cr  & T = {m_2}(g...