Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Câu 54 trang 32 Đại số 10 Nâng cao: Chứng minh các...

Câu 54 trang 32 Đại số 10 Nâng cao: Chứng minh các định lí sau đây bằng phương pháp phản chứng....

Chứng minh các định lí sau đây bằng phương pháp phản chứng.. Câu 54 trang 32 SGK Đại số 10 Nâng cao – Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 1

Chứng minh các định lí sau đây bằng phương pháp phản chứng.

a) Nếu a + b < 2 thì một trong hai số a và b phải nhỏ hơn 1.

b) Cho n là số tự nhiên, nếu 5n + 4 là số lẻ thì n là số lẻ.

Quảng cáo

a) Giả sử a ≥ 1 và b ≥ 1 thì a + b ≥ 2 trái giả thiết.

Vậy một trong hai số a và b phải nhỏ hơn 1.

b) Giả sử n là số chẵn thì 5n + 4 là số chẵn trái với giả thiết.

Vậy n là số lẻ.

Quảng cáo