Toán lớp 10 Nâng cao

Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao
Giải bài tập Toán 10 Nâng cao. Bài tập Toán Đại số, Toán Hình học nâng cao trên Baitapsgk.com

Phần: Đại số

CHƯƠNG 1. MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP CHƯƠNG 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH CHƯƠNG 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHƯƠNG 5. THỐNG KÊ CHƯƠNG 6. GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
Bài 7 trang 127 Hình học 10 Nâng cao: Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O tới đường thẳng M1M2
Trong mặt phẳng tọa độ, với mỗi số \(m \ne 0\) , xét hai điểm \({M_1}( – 4\,;\,m);\,{M_2}(4\,;\,{{16} \over m})\)
Bài 5 trang 127 Hình học 10 Nâng cao: Tìm liên hệ giữa để hai đường thẳng AB’ và A’B cắt nhau. Khi đó...
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai hình chữ nhật OACB và OA’C’B’ như hình 107. Biết \(A(a\,;\,0)\,\,{A’}({a’}\,;\,0)\,\,B(0\,;\,b)\,\,{B’}(0\,;\,{b’

Quảng cáo
Bài 2 trang 126 Hình học 10 Nâng cao: Cho tam giác vuông tại A, AB = c, AC = b . Gọi M...
Cho tam giác  vuông tại A, AB = c, AC = b . Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho CM = 2BM, N là điểm trên cạnh AB sao cho BN = 2AN (h.106).
Bài 1 trang 126 Hình học 10 Nâng cao: Chứng minh các đăng thức sau
Trên hình 105, ta có tam giác ABC và các hình vuông \(A{A’}{B_1}B,\,\,B{B’}{C_1}C,\,\,C{C’}{A_1}A\) .
Bài 24 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao, Cônic có tâm sai sau đây là đường nào?
Cônic có tâm sai \(e = {1 \over {\sqrt 2 }}\) là đường nào?

Luyện tập

Câu hỏi 2 trang 14 Hình lớp 10: Bài 3. Tích của vectơ với một số
Câu hỏi 2 trang 14 SGK Hình học 10. Vectơ đối của các vectơ (koverrightarrow a ) là vectơ  -(koverrightarrow a ). Bài 3. Tích...
Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX trang 104 Văn 10, Các đặc điểm lớn về...
Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX - Khái quát văn học Việt Nam từ thế...
Bài 5 trang 159 sgk vật lý 10, Trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái...
Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt - Bài 5 trang 159 sgk vật lý 10. Trong các đại lượng sau đây,...
Bài 6 trang 209 sgk Vật lý lớp 10, Viết công thức tính nhiệt hóa hơi của chất lỏng.
Sự chuyển thể của các chất - Bài 6 trang 209 sgk Vật lý lớp 10. Viết công thức tính nhiệt hóa hơi của...
Soạn văn 10: Lập dàn ý bài văn nghị luận: Nêu khái quát vai trò và tác dụng của sách trong đời sống
Soạn văn 10: Lập dàn ý bài văn nghị luận. - Trong tình hình ấy, cần làm những việc để lựa chọn sách tốt:...