Toán lớp 10 Nâng cao

Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao
Giải bài tập Toán 10 Nâng cao. Bài tập Toán Đại số, Toán Hình học nâng cao trên Baitapsgk.com

Phần: Đại số

CHƯƠNG 1. MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP CHƯƠNG 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH CHƯƠNG 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHƯƠNG 5. THỐNG KÊ CHƯƠNG 6. GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
Bài 7 trang 127 Hình học 10 Nâng cao: Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O tới đường thẳng M1M2
Trong mặt phẳng tọa độ, với mỗi số \(m \ne 0\) , xét hai điểm \({M_1}( – 4\,;\,m);\,{M_2}(4\,;\,{{16} \over m})\)
Bài 5 trang 127 Hình học 10 Nâng cao: Tìm liên hệ giữa để hai đường thẳng AB’ và A’B cắt nhau. Khi đó...
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai hình chữ nhật OACB và OA’C’B’ như hình 107. Biết \(A(a\,;\,0)\,\,{A’}({a’}\,;\,0)\,\,B(0\,;\,b)\,\,{B’}(0\,;\,{b’

Quảng cáo
Bài 2 trang 126 Hình học 10 Nâng cao: Cho tam giác vuông tại A, AB = c, AC = b . Gọi M...
Cho tam giác  vuông tại A, AB = c, AC = b . Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho CM = 2BM, N là điểm trên cạnh AB sao cho BN = 2AN (h.106).
Bài 1 trang 126 Hình học 10 Nâng cao: Chứng minh các đăng thức sau
Trên hình 105, ta có tam giác ABC và các hình vuông \(A{A’}{B_1}B,\,\,B{B’}{C_1}C,\,\,C{C’}{A_1}A\) .
Bài 24 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao, Cônic có tâm sai sau đây là đường nào?
Cônic có tâm sai \(e = {1 \over {\sqrt 2 }}\) là đường nào?

Luyện tập

Bài 11 trang 52 Hình học 10 Nâng cao: Cho hai đường thẳng a và b cắt nhau tại M. Trên a có hai...
Cho hai đường thẳng a và b cắt nhau tại M. Trên a có hai điểm A và B, trên b có hai điểm...
Bài V.14* trang 75 Sách bài tập Lý 10 Một khí cầu có thể tích V = 336 m3 và khối lượng vỏ m...
Một khí cầu có thể tích V = 336 m3 và khối lượng vỏ m = 84 kg được bơm không khí nóng tới...
Bài 3.44 trang 161 Sách bài tập Toán Hình học 10: Cho elip (E)
Cho elip (E). Bài 3.44 trang 161 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 - Ôn tập chương III: Câu hỏi và bài...
Câu 20 trang 31 SGK Hình học 10: Ôn tập Chương I – Vectơ
Câu 20 trang 31 SGK Hình học 10: Ôn tập Chương I - Vectơ. Trong mặt phẳng tọa Oxy cho bốn điểm A(3, -2);...
Bài 8 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao, Đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng 4x – 3y + 1 =...
Đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng 4x - 3y + 1 = 0. Bài 8 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng...