Toán lớp 10 Nâng cao

Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao
Giải bài tập Toán 10 Nâng cao. Bài tập Toán Đại số, Toán Hình học nâng cao trên Baitapsgk.com

Phần: Đại số

CHƯƠNG 1. MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP CHƯƠNG 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH CHƯƠNG 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHƯƠNG 5. THỐNG KÊ CHƯƠNG 6. GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
Bài 7 trang 127 Hình học 10 Nâng cao: Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O tới đường thẳng M1M2
Trong mặt phẳng tọa độ, với mỗi số \(m \ne 0\) , xét hai điểm \({M_1}( – 4\,;\,m);\,{M_2}(4\,;\,{{16} \over m})\)
Bài 5 trang 127 Hình học 10 Nâng cao: Tìm liên hệ giữa để hai đường thẳng AB’ và A’B cắt nhau. Khi đó...
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai hình chữ nhật OACB và OA’C’B’ như hình 107. Biết \(A(a\,;\,0)\,\,{A’}({a’}\,;\,0)\,\,B(0\,;\,b)\,\,{B’}(0\,;\,{b’
Quảng cáo


Bài 2 trang 126 Hình học 10 Nâng cao: Cho tam giác vuông tại A, AB = c, AC = b . Gọi M...
Cho tam giác  vuông tại A, AB = c, AC = b . Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho CM = 2BM, N là điểm trên cạnh AB sao cho BN = 2AN (h.106).
Bài 1 trang 126 Hình học 10 Nâng cao: Chứng minh các đăng thức sau
Trên hình 105, ta có tam giác ABC và các hình vuông \(A{A’}{B_1}B,\,\,B{B’}{C_1}C,\,\,C{C’}{A_1}A\) .
Bài 24 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao, Cônic có tâm sai sau đây là đường nào?
Cônic có tâm sai \(e = {1 \over {\sqrt 2 }}\) là đường nào?

Luyện tập

Phát triển thủ công nghiệp
Phát triển thủ công nghiệp. Đất nước độc lập, thống nhất. ...
Bài 3 trang 153 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao, Một viên đạn có khối lượng m=2kg khi bay đến điểm cao nhất...
Bài 32: Chuyển động bằng phản lực. Bài tập về định luật bảo toàn động lượng - Bài 3 trang 153 SGK Vật lý...
Bài 6.20 trang 61 Sách bài tập Hóa 10: Có một hỗn hợp chất rắn gồm bột lưu huỳnh và. bột sắt. Nêu phương...
Có một hỗn hợp chất rắn gồm bột lưu huỳnh và. bột sắt. Nêu phương pháp hoá học tách riêng bột lun huỳnh ra...
Bài 2 trang 55 Hóa lớp 10 Nâng cao: Hãy cho biết sự biến đổi tính axit – bazơ của các oxit cao nhất...
Bài 12: Sự biến đổi tính kim loại tính phi kim của nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn - Bài 2 trang...
Bài 7 trang 87 sgk Hóa 10, Bài 7. Lấy 3 thí dụ phản ứng phân hủy là loại phản ứng oxi hoá –...
Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ - Bài 7 trang 87 sgk hoá học 10. Bài 7. Lấy 3 thí dụ...