Toán lớp 10 Nâng cao

Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao
Giải bài tập Toán 10 Nâng cao. Bài tập Toán Đại số, Toán Hình học nâng cao trên Baitapsgk.com

Phần: Đại số

CHƯƠNG 1. MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP CHƯƠNG 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH CHƯƠNG 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHƯƠNG 5. THỐNG KÊ CHƯƠNG 6. GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

Bài 7 trang 127 Hình học 10 Nâng cao: Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O tới đường...
Trong mặt phẳng tọa độ, với mỗi số \(m \ne 0\) , xét hai điểm \({M_1}( – 4\,;\,m);\,{M_2}(4\,;\,{{16} \over m})\)
Bài 5 trang 127 Hình học 10 Nâng cao: Tìm liên hệ giữa để hai đường thẳng AB’ và...
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai hình chữ nhật OACB và OA’C’B’ như hình 107. Biết \(A(a\,;\,0)\,,\,{A’}({a’}\,;\,0)\,,\,B(0\,;\,b)\,,\,{B’}(0\,;\,{b
Bài 2 trang 126 Hình học 10 Nâng cao: Cho tam giác vuông tại A, AB = c, AC...
Cho tam giác  vuông tại A, AB = c, AC = b . Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho CM = 2BM, N là điểm trên cạnh AB sao cho BN = 2AN (h.106).
Bài 1 trang 126 Hình học 10 Nâng cao: Chứng minh các đăng thức sau
Trên hình 105, ta có tam giác ABC và các hình vuông \(A{A’}{B_1}B,\,\,B{B’}{C_1}C,\,\,C{C’}{A_1}A\) .
Bài 24 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao, Cônic có tâm sai sau đây là đường nào?
Cônic có tâm sai \(e = {1 \over {\sqrt 2 }}\) là đường nào?

Luyện tập

Câu 14 trang 110 Sinh lớp 10 Nâng cao: Vai trò của lục lạp trong tế bào thực vật?
Câu 14 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 32. Ôn tập phần một và phần hai. Giải bài tập Câu 14...
Bài 1.52 trang 45 SBT Toán Hình học 10: Cho lục giác đều ABCDEF và M là một điểm tùy ý. Chứng minh
Cho lục giác đều ABCDEF và M là một điểm tùy ý. Chứng minh rằng. Bài 1.52 trang 45 Sách bài tập (SBT) Toán...
Câu C3 trang 99 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Trọng lực có hướng về tâm Trái Đất không ?
Bài 22 : Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng giảm mất trọng lượng - Câu C3 trang 99...