Toán lớp 10 Nâng cao

Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao
Giải bài tập Toán 10 Nâng cao. Bài tập Toán Đại số, Toán Hình học nâng cao trên Baitapsgk.com

Phần: Đại số

CHƯƠNG 1. MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP CHƯƠNG 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH CHƯƠNG 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHƯƠNG 5. THỐNG KÊ CHƯƠNG 6. GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

Bài 9 trang 128 Hình học 10 Nâng cao: Xác định tọa độ tiêu điểm F và phương...

Xác định tọa độ tiêu điểm F và phương trình đường chuẩn d của (P). Bài 9 trang 128 SGK Hình học 10 nâng cao

Bài 8 trang 128 Hình học 10 Nâng cao: Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua M, N...

Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua M, N và tìm các giao điểm P, Q của Δ với hai đường tiệm cận của

Bài 7 trang 127 Hình học 10 Nâng cao: Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O tới đường...

Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O tới đường thẳng M1M2. Bài 7 trang 127 SGK Hình học 10 nâng cao – ÔN TẬP

Bài 6 trang 127 Hình học 10 Nâng cao: Viết phương trình đường phân giác trong tại đỉnh O...

Viết phương trình đường phân giác trong tại đỉnh O của tam giác OAB. Bài 6 trang 127 SGK Hình học 10 nâng cao –

Bài 5 trang 127 Hình học 10 Nâng cao: Tìm liên hệ giữa để hai đường thẳng AB’ và...

Tìm liên hệ giữa để hai đường thẳng AB’ và A’B cắt nhau. Khi đó hãy tìm tọa độ giao điểm I của hai đường

Bài 4 trang 127 Hình học 10 Nâng cao: Chứng minh rằng :

Chứng minh rằng :. Bài 4 trang 127 SGK Hình học 10 nâng cao – ÔN TẬP CUỐI NĂM HÌNH HỌC Cho tam giác ABC.

Bài 3 trang 127 Hình học 10 Nâng cao: Tính độ dài các đường trung tuyến và diện tích...

Tính độ dài các đường trung tuyến và diện tích tam giác. Bài 3 trang 127 SGK Hình học 10 nâng cao – ÔN TẬP

Bài 2 trang 126 Hình học 10 Nâng cao: Cho tam giác vuông tại A, AB = c,...

Cho tam giác vuông tại A, AB = c, AC = b . Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho CM = 2BM,

Bài 1 trang 126 Hình học 10 Nâng cao: Chứng minh các đăng thức sau

Chứng minh các đăng thức sau. Bài 1 trang 126 SGK Hình học 10 nâng cao – ÔN TẬP CUỐI NĂM HÌNH HỌC Trên hình

Bài 24 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao, Cônic có tâm sai sau đây là đường nào?

Cônic có tâm sai sau đây là đường nào?. Bài 24 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao – Bài tập trắc nghiệm Cônic

Luyện tập

Bài 11 trang 210 sgk Vật lý lớp 10, Một bình cầu thủy tinh chứ
Sự chuyển thể của các chất - Bài 11 trang 210 sgk Vật lý lớp 10. Một bình cầu thủy tinh chứ Một bình...
Bài 36 trang 197 Sách bài tập Toán Đại số 10: Rút gọn các biểu thức
Rút gọn các biểu thức. Bài 36 trang 197 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10 - Bài tập ôn tập chương VI...
Nét đặc trưng của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến
Nét đặc trưng của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến. Trên thế giới, có lẽ không có dân tộc nào phải...