Toán lớp 10 Nâng cao

Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao
Giải bài tập Toán 10 Nâng cao. Bài tập Toán Đại số, Toán Hình học nâng cao trên Baitapsgk.com

Phần: Đại số

CHƯƠNG 1. MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP CHƯƠNG 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH CHƯƠNG 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHƯƠNG 5. THỐNG KÊ CHƯƠNG 6. GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
Bài 7 trang 127 Hình học 10 Nâng cao: Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O tới đường thẳng M1M2
Trong mặt phẳng tọa độ, với mỗi số \(m \ne 0\) , xét hai điểm \({M_1}( – 4\,;\,m);\,{M_2}(4\,;\,{{16} \over m})\)
Bài 5 trang 127 Hình học 10 Nâng cao: Tìm liên hệ giữa để hai đường thẳng AB’ và A’B cắt nhau. Khi đó...
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai hình chữ nhật OACB và OA’C’B’ như hình 107. Biết \(A(a\,;\,0)\,\,{A’}({a’}\,;\,0)\,\,B(0\,;\,b)\,\,{B’}(0\,;\,{b’

Quảng cáo
Bài 2 trang 126 Hình học 10 Nâng cao: Cho tam giác vuông tại A, AB = c, AC = b . Gọi M...
Cho tam giác  vuông tại A, AB = c, AC = b . Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho CM = 2BM, N là điểm trên cạnh AB sao cho BN = 2AN (h.106).
Bài 1 trang 126 Hình học 10 Nâng cao: Chứng minh các đăng thức sau
Trên hình 105, ta có tam giác ABC và các hình vuông \(A{A’}{B_1}B,\,\,B{B’}{C_1}C,\,\,C{C’}{A_1}A\) .
Bài 24 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao, Cônic có tâm sai sau đây là đường nào?
Cônic có tâm sai \(e = {1 \over {\sqrt 2 }}\) là đường nào?

Luyện tập

Trong bảo quản cần chú ý những đặc điểm nào của nông, lâm, thủy sản?
Bài 40: Mục đích ý nghĩa của công tác bảo quản chế biến nông lâm thủy sản - Câu 3 trang 121 SGK Công...
Bài 15 trang 155 Sách bài tập sách Sinh 10: Tế bào sinh dưỡng ở cây cà chua có 24 NST. Hãy xác địng...
Bài 15 trang 155 Sách Bài Tập (SBT) Sinh học 10: Tế bào sinh dưỡng ở cây cà chua có 24 NST. Hãy xác...
Cuộc cải cách hành chính của Minh Mạng có ý nghĩa gì ?
Cuộc cải cách hành chính của Minh Mạng có ý nghĩa gì ?. Cải cách hành chính thời Minh Mệnh (1831-1836) kéo dài hơn...
Thu hoạch về thí nghiệm co và phản co nguyên sinh
Thu hoạch về thí nghiệm co và phản co nguyên sinh: THỰC HÀNH: THÍ NGHIỆM CO VÀ PHẢN CO NGUYÊN SINH. Mỗi học sinh cần...
Bài 5.60 trang 54 SBT Hóa 10: Hãy tìm cách khử độc, bảo vệ môi trường trong các trường hợp sau
Hãy tìm cách khử độc, bảo vệ môi trường trong các trường hợp sau đây: a)Không khí trong phòng thí nghiệm bị nhiễm bẩn bởi...