Toán lớp 10 Nâng cao

Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao
Giải bài tập Toán 10 Nâng cao. Bài tập Toán Đại số, Toán Hình học nâng cao trên Baitapsgk.com

Phần: Đại số

CHƯƠNG 1. MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP CHƯƠNG 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH CHƯƠNG 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHƯƠNG 5. THỐNG KÊ CHƯƠNG 6. GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
Bài 7 trang 127 Hình học 10 Nâng cao: Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O tới đường thẳng M1M2
Trong mặt phẳng tọa độ, với mỗi số \(m \ne 0\) , xét hai điểm \({M_1}( – 4\,;\,m);\,{M_2}(4\,;\,{{16} \over m})\)
Bài 5 trang 127 Hình học 10 Nâng cao: Tìm liên hệ giữa để hai đường thẳng AB’ và A’B cắt nhau. Khi đó...
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai hình chữ nhật OACB và OA’C’B’ như hình 107. Biết \(A(a\,;\,0)\,\,{A’}({a’}\,;\,0)\,\,B(0\,;\,b)\,\,{B’}(0\,;\,{b’

Quảng cáo
Bài 2 trang 126 Hình học 10 Nâng cao: Cho tam giác vuông tại A, AB = c, AC = b . Gọi M...
Cho tam giác  vuông tại A, AB = c, AC = b . Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho CM = 2BM, N là điểm trên cạnh AB sao cho BN = 2AN (h.106).
Bài 1 trang 126 Hình học 10 Nâng cao: Chứng minh các đăng thức sau
Trên hình 105, ta có tam giác ABC và các hình vuông \(A{A’}{B_1}B,\,\,B{B’}{C_1}C,\,\,C{C’}{A_1}A\) .
Bài 24 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao, Cônic có tâm sai sau đây là đường nào?
Cônic có tâm sai \(e = {1 \over {\sqrt 2 }}\) là đường nào?

Luyện tập

Câu hỏi lý thuyết 2 – SGK Trang 68 Địa 10-, Hãy tìm một số ví dụ chứng tỏ thực vật ảnh hưởng tới...
Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật - Câu hỏi lý thuyết 2 -...
Bài tập trắc nghiệm 6.51, 6.52, 6.53 trang 68 bài tập SBT Hóa 10:51. PTHH của phản ứng lưu huỳnh tác
6.51. PTHH của phản ứng lưu huỳnh tác dụng với dung dịch axit sunfuric đặc, nóng : . Bài tập trắc nghiệm 6.51, 6.52,...
Bài 4 trang 8 Sách bài tập(SBT) sinh học 10 bài tập có lời giải: Lập bảng phân biệt các cấp tổ chức của...
Bài 4 trang 8 Sách bài tập(SBT) sinh học 10 bài tập có lời giải: Lập bảng phân biệt các cấp tổ...
Bài 34 trang 126 SGK Đại số 10 nâng cao, Giải các bất phương trình
Giải các bất phương trình. Bài 34 trang 126 SGK Đại số 10 nâng cao - Bài 4: Dấu của nhị thức bậc nhất...
Bài 4 trang 167 SGK Hóa 10, Trong các cặp phản ứng sau, phản ứng nào có tốc độ lớn hơn?
Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học - Bài 4 trang 167 SGK hóa học 10. Trong các cặp phản...