Toán lớp 10 Nâng cao

Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao
Giải bài tập Toán 10 Nâng cao. Bài tập Toán Đại số, Toán Hình học nâng cao trên Baitapsgk.com

Phần: Đại số

CHƯƠNG 1. MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP CHƯƠNG 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH CHƯƠNG 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHƯƠNG 5. THỐNG KÊ CHƯƠNG 6. GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
Bài 7 trang 127 Hình học 10 Nâng cao: Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O tới đường thẳng M1M2
Trong mặt phẳng tọa độ, với mỗi số \(m \ne 0\) , xét hai điểm \({M_1}( – 4\,;\,m);\,{M_2}(4\,;\,{{16} \over m})\)
Bài 5 trang 127 Hình học 10 Nâng cao: Tìm liên hệ giữa để hai đường thẳng AB’ và A’B cắt nhau. Khi đó...
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai hình chữ nhật OACB và OA’C’B’ như hình 107. Biết \(A(a\,;\,0)\,,\,{A’}({a’}\,;\,0)\,,\,B(0\,;\,b)\,,\,{B’}(0\,;\,{b
Quảng cáo


Bài 2 trang 126 Hình học 10 Nâng cao: Cho tam giác vuông tại A, AB = c, AC = b . Gọi M...
Cho tam giác  vuông tại A, AB = c, AC = b . Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho CM = 2BM, N là điểm trên cạnh AB sao cho BN = 2AN (h.106).
Bài 1 trang 126 Hình học 10 Nâng cao: Chứng minh các đăng thức sau
Trên hình 105, ta có tam giác ABC và các hình vuông \(A{A’}{B_1}B,\,\,B{B’}{C_1}C,\,\,C{C’}{A_1}A\) .
Bài 24 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao, Cônic có tâm sai sau đây là đường nào?
Cônic có tâm sai \(e = {1 \over {\sqrt 2 }}\) là đường nào?

Luyện tập

Bài 1 trang 106 sgk Vật lý lớp 10, Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều
Quy tắc hợp lực song song cùng chiều - Bài 1 trang 106 sgk Vật lý lớp 10. Phát biểu quy tắc tổng hợp...
Bài 2 – Trang 143 – SGK Hóa Học 10, Số oxi hóa của lưu huỳnh trong một loại hợp chất là oleum là
Axit sunfuric - Muối sunfat - Bài 2 - Trang 143 - SGK Hóa Học 10. Số oxi hóa của lưu huỳnh trong một...
Bài 7 trang 41 sgk Hóa 10, Một số nguyên tố có cấu hình electron của nguyên tử như sau:
Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học. - Bài 7 trang 41 sgk hóa học...
Em hãy trình bày cơ sở khoa học của việc ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất vac-xin và thuốc kháng sinh.
Bài 38: Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vacxin và thuốc kháng sinh - Câu 1 trang 115 SGK Công nghệ...
Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 8 SGK Tiếng Anh 10, Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh lớp 10 unit 8
Unit 8: The story of my village - Chuyện làng tôi - Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 8 SGK Tiếng Anh 10....