Toán lớp 10 Nâng cao

Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao
Giải bài tập Toán 10 Nâng cao. Bài tập Toán Đại số, Toán Hình học nâng cao trên Baitapsgk.com

Phần: Đại số

CHƯƠNG 1. MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP CHƯƠNG 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH CHƯƠNG 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHƯƠNG 5. THỐNG KÊ CHƯƠNG 6. GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
Bài 7 trang 127 Hình học 10 Nâng cao: Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O tới đường thẳng M1M2
Trong mặt phẳng tọa độ, với mỗi số \(m \ne 0\) , xét hai điểm \({M_1}( – 4\,;\,m);\,{M_2}(4\,;\,{{16} \over m})\)
Bài 5 trang 127 Hình học 10 Nâng cao: Tìm liên hệ giữa để hai đường thẳng AB’ và A’B cắt nhau. Khi đó...
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai hình chữ nhật OACB và OA’C’B’ như hình 107. Biết \(A(a\,;\,0)\,\,{A’}({a’}\,;\,0)\,\,B(0\,;\,b)\,\,{B’}(0\,;\,{b’
Quảng cáo


Bài 2 trang 126 Hình học 10 Nâng cao: Cho tam giác vuông tại A, AB = c, AC = b . Gọi M...
Cho tam giác  vuông tại A, AB = c, AC = b . Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho CM = 2BM, N là điểm trên cạnh AB sao cho BN = 2AN (h.106).
Bài 1 trang 126 Hình học 10 Nâng cao: Chứng minh các đăng thức sau
Trên hình 105, ta có tam giác ABC và các hình vuông \(A{A’}{B_1}B,\,\,B{B’}{C_1}C,\,\,C{C’}{A_1}A\) .
Bài 24 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao, Cônic có tâm sai sau đây là đường nào?
Cônic có tâm sai \(e = {1 \over {\sqrt 2 }}\) là đường nào?

Luyện tập

Bài 2.39 trang 102 Sách bài tập Toán Hình học 10: Cho tứ giác lồi ABCD. Dựng hình bình hành
Cho tứ giác lồi ABCD. Dựng hình bình hành . Bài 2.39 trang 102 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 - Bài...
Bài 6.19 trang 53 SBT Hóa lớp 10 nâng cao: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử lưu huỳnh là:
Bài 6.19 trang 53 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. B.  (2{s^2}2{p^4}). Bài 43: Lưu huỳnh Bài 6.19 trang 53 SBT...
Bài 5.48 trang 45 SBT Hóa 10 nâng cao: Bài 35: Brom
Bài 5.48 trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Nồng độ phần trăm của dung dịch ( = {{1265,625} over {1000...
Bài 4 trang 125 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hoàn thành các phương trình hóa học dưới đây và nêu rõ vai trò của...
Bài 30: Clo - Bài 4 trang 125 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Hoàn thành các phương trình hóa học dưới đây và...
Viết bài làm số 3: Văn tự sự trang 123 Văn 10, HS cần đọc kĩ đề ra, suy nghĩ về yêu cầu của...
Viết bài viết số 3: Văn tự sự - Viết bài làm số 3: Văn tự sự trang 123 SGK Ngữ văn 10. HS...