SBT Hóa lớp 11

Trang chủ Lớp 11 SBT Hóa lớp 11
Giải Bài tập trong sách bài tập Hóa học lớp 11 - SBT Hóa 11 chương: Sự điện ly, Nito - Photpho,Cacbon-Silic, hóa học hữu cơ, Hidrocacbon không no, Hidrocacbon No, Hidrocacbon thơm,...đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
Bài tập 3.10 trang 23 SBT Hóa 11: Có một hỗn hợp ba muối
Có một hỗn hợp ba muối \(N{H_4}HC{O_3}\), NaHCO3, Ca(HCO3)2. Khi nung 48,8 g hỗn hợp đó đến khối lượng không đổi, thu được 16,2 g bã rắn. Chế hoá
Bài tập 3.13 trang 24 SBT Hóa 11: Hoàn thành các phương trình Hóa sau
3.13. Hoàn thành các phương trình hóa học sau ( ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có ) :
Bài tập 3.7 trang 22 sách bài tập(SBT) hóa học 11: Hoàn thành các phương trình Hóa sau đây
3.7. Hoàn thành các phương trình hoá học sau đây (ghi rõ số oxi hoá của cacbon :
Bài tập 3.8 trang 22 SBT Hóa 11: Hoàn thành các phương trình Hóa sau
3.8. Hoàn thành các phương trình hoá học sau :
Bài tập 3.9 trang 23 sách bài tập(SBT) hóa học 11: Hãy điền dấu (+) vào trường hợp nào có và dấu
3.9. Hãy điền dấu (+) vào trường hợp nào có và dấu (-) vào trường hợp nào không có phản ứng hoá học xảy ra giữa các chất sau đây :

Quảng cáo
Bài tập 3.4 trang 21 SBT Hóa 11: Để xác định hàm lượng phần trăm cacbon
3.4. Để xác định hàm lượng phần trăm cacbon trong một mẫu gang trắng, người ta đốt mẫu gang trong oxi dư. Sau đó, xác định lượng khí \(C{O_2}\) tạo thành bằng cách dẫn khí qua nướ
Bài tập 3.5 trang 22 sách bài tập(SBT) hóa học 11: Đốt một mẫu than chì chứa tạp chất lưu
3.5. Đốt một mẫu than chì chứa tạp chất lưu huỳnh trong oxi. Cho hỗn hợp khí thoát ra tác dụng với lượng dư dung dịch brom, thấy có 0,32 g brom đã phản ứng. Cho khí thoát ra khỏi
Bài tập trắc nghiệm 3.6 trang 22 SBT môn Hóa 11: Cần thêm ít nhất bao nhiêu ml
3.6. Cần thêm ít nhất bao nhiêu ml dung dịch Na2CO3 0,15M vào 25 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,02M để làm kết tủa hoàn toàn ion n
Bài tập 2.51 trang 20 sách bài tập(SBT) hóa học 11: Có 4 lọ không dán nhãn đựng riêng biệt từng dung
– Lấy một phần mỗi dung dịch vào từng ống nghiệm, rồi nhỏ dung dịch HCl vào. Ở ống nghiệm có khí thoát ra là ống đựng dung dịch Na2CO3.

Luyện tập

Câu 2.38 trang 66 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao : Có ba bình A, B, C mỗi bình...
Câu 2.38 trang 66 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao . b) Ba quả cầu có màu giống nhau....
Câu 41 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Số hạng thứ hai
Số hạng thứ hai. Câu 41 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số nhân Bài...
Bài tập 3 trang 66 bài tập SBT Sử 11: Nhằm khắc phục những hậu quả của cuộc khủng hoảng và giải quyết những
Nhằm khắc phục những hậu quả của cuộc khủng hoảng và giải quyết những khó khăn do giới cầm quyền Nhật Bản chủ trương...
Câu 7 trang 219 SGK Hóa 11 Nâng cao, Hãy đề nghị sơ đồ phản ứng kế tiếp nhau để thực hiện được các...
Bài 52: Luyện tập dẫn xuất Halogen - Câu 7 trang 219 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Hãy đề nghị sơ đồ phản...
Phân tích bài thơ Mồng hai Tết viếng cô Kí của Tú xương: Mùng hai Tết viếng cô Kí là thơ trào phúng hay...
Mồng hai tết viếng cô Kí - Tú Xương - Phân tích bài thơ Mồng hai Tết viếng cô Kí của Tú xương.. Mùng...