SBT Hóa lớp 11

Trang chủ Lớp 11 SBT Hóa lớp 11
Giải Bài tập trong sách bài tập Hóa học lớp 11 - SBT Hóa 11 chương: Sự điện ly, Nito - Photpho,Cacbon-Silic, hóa học hữu cơ, Hidrocacbon không no, Hidrocacbon No, Hidrocacbon thơm,...đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
Bài tập 3.10 trang 23 SBT Hóa 11: Có một hỗn hợp ba muối
Có một hỗn hợp ba muối \(N{H_4}HC{O_3}\), NaHCO3, Ca(HCO3)2. Khi nung 48,8 g hỗn hợp đó đến khối lượng không đổi, thu được 16,2 g bã rắn. Chế hoá
Bài tập 3.13 trang 24 SBT Hóa 11: Hoàn thành các phương trình Hóa sau
3.13. Hoàn thành các phương trình hóa học sau ( ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có ) :
Bài tập 3.7 trang 22 sách bài tập(SBT) hóa học 11: Hoàn thành các phương trình Hóa sau đây
3.7. Hoàn thành các phương trình hoá học sau đây (ghi rõ số oxi hoá của cacbon :
Bài tập 3.8 trang 22 SBT Hóa 11: Hoàn thành các phương trình Hóa sau
3.8. Hoàn thành các phương trình hoá học sau :
Bài tập 3.9 trang 23 sách bài tập(SBT) hóa học 11: Hãy điền dấu (+) vào trường hợp nào có và dấu
3.9. Hãy điền dấu (+) vào trường hợp nào có và dấu (-) vào trường hợp nào không có phản ứng hoá học xảy ra giữa các chất sau đây :
Bài tập 3.4 trang 21 SBT Hóa 11: Để xác định hàm lượng phần trăm cacbon
3.4. Để xác định hàm lượng phần trăm cacbon trong một mẫu gang trắng, người ta đốt mẫu gang trong oxi dư. Sau đó, xác định lượng khí \(C{O_2}\) tạo thành bằng cách dẫn khí qua nướ
Bài tập 3.5 trang 22 sách bài tập(SBT) hóa học 11: Đốt một mẫu than chì chứa tạp chất lưu
3.5. Đốt một mẫu than chì chứa tạp chất lưu huỳnh trong oxi. Cho hỗn hợp khí thoát ra tác dụng với lượng dư dung dịch brom, thấy có 0,32 g brom đã phản ứng. Cho khí thoát ra khỏi
Bài tập trắc nghiệm 3.6 trang 22 SBT môn Hóa 11: Cần thêm ít nhất bao nhiêu ml
3.6. Cần thêm ít nhất bao nhiêu ml dung dịch Na2CO3 0,15M vào 25 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,02M để làm kết tủa hoàn toàn ion n
Bài tập 2.51 trang 20 sách bài tập(SBT) hóa học 11: Có 4 lọ không dán nhãn đựng riêng biệt từng dung
– Lấy một phần mỗi dung dịch vào từng ống nghiệm, rồi nhỏ dung dịch HCl vào. Ở ống nghiệm có khí thoát ra là ống đựng dung dịch Na2CO3.

Luyện tập

Phân tích bài thơ Dương phụ hành của Cao Bá Quát thể đoán được dòng chảy ngầm của tâm trạng tác giả: nỗi...
Dương phụ hành - Cao Bá Quát - Phân tích bài thơ Dương phụ hành của Cao Bá Quát.. Ta có thể đoán được...
Phân tích bài thơ Vội Vàng của Xuân Diệu_bài 1, Ngay từ buổi đầu bước chân vào làng thơ, Xuân Diệu dường như đã...
Vội vàng - Xuân Diệu - Phân tích bài thơ Vội Vàng của Xuân Diệu_bài 1. Ngay từ buổi đầu bước chân vào làng...
Bài 5 trang 50 SBT Sinh 11 Quan sát hình dưới đây, mô tả sự vận động bắt mồi của cây gọng
Bài 5 trang 50 Sách bài tập ( SBT) Sinh 11 : Quan sát hình dưới đây, mô tả sự vận động bắt mồi...
Câu 1 trang 97 SGK Hóa 11 Nâng cao, Nghiền thủy tinh loại thường thành bột, rồi cho vào nước đã có vài giọt...
Bài 23: Công nghiệp silicat - Câu 1 trang 97 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Nghiền thủy tinh loại thường thành bột, rồi...
Bài 6 trang 79 sgk Hóa lớp 11, Cho hỗn hợp silic và than có khối lượng
Silic và hợp chất của silic - Bài 6 trang 79 sgk Hóa học lớp 11. Cho hỗn hợp silic và than có khối...