SBT Hóa lớp 11

Trang chủ Lớp 11 SBT Hóa lớp 11
Giải Bài tập trong sách bài tập Hóa học lớp 11 - SBT Hóa 11 chương: Sự điện ly, Nito - Photpho,Cacbon-Silic, hóa học hữu cơ, Hidrocacbon không no, Hidrocacbon No, Hidrocacbon thơm,...đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
Bài tập 3.10 trang 23 SBT Hóa 11: Có một hỗn hợp ba muối
Có một hỗn hợp ba muối \(N{H_4}HC{O_3}\), NaHCO3, Ca(HCO3)2. Khi nung 48,8 g hỗn hợp đó đến khối lượng không đổi, thu được 16,2 g bã rắn. Chế hoá
Bài tập 3.13 trang 24 SBT Hóa 11: Hoàn thành các phương trình Hóa sau
3.13. Hoàn thành các phương trình hóa học sau ( ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có ) :
Bài tập 3.7 trang 22 sách bài tập(SBT) hóa học 11: Hoàn thành các phương trình Hóa sau đây
3.7. Hoàn thành các phương trình hoá học sau đây (ghi rõ số oxi hoá của cacbon :
Bài tập 3.8 trang 22 SBT Hóa 11: Hoàn thành các phương trình Hóa sau
3.8. Hoàn thành các phương trình hoá học sau :
Bài tập 3.9 trang 23 sách bài tập(SBT) hóa học 11: Hãy điền dấu (+) vào trường hợp nào có và dấu
3.9. Hãy điền dấu (+) vào trường hợp nào có và dấu (-) vào trường hợp nào không có phản ứng hoá học xảy ra giữa các chất sau đây :
Quảng cáo


Bài tập 3.4 trang 21 SBT Hóa 11: Để xác định hàm lượng phần trăm cacbon
3.4. Để xác định hàm lượng phần trăm cacbon trong một mẫu gang trắng, người ta đốt mẫu gang trong oxi dư. Sau đó, xác định lượng khí \(C{O_2}\) tạo thành bằng cách dẫn khí qua nướ
Bài tập 3.5 trang 22 sách bài tập(SBT) hóa học 11: Đốt một mẫu than chì chứa tạp chất lưu
3.5. Đốt một mẫu than chì chứa tạp chất lưu huỳnh trong oxi. Cho hỗn hợp khí thoát ra tác dụng với lượng dư dung dịch brom, thấy có 0,32 g brom đã phản ứng. Cho khí thoát ra khỏi
Bài tập trắc nghiệm 3.6 trang 22 SBT môn Hóa 11: Cần thêm ít nhất bao nhiêu ml
3.6. Cần thêm ít nhất bao nhiêu ml dung dịch Na2CO3 0,15M vào 25 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,02M để làm kết tủa hoàn toàn ion n
Bài tập 2.51 trang 20 sách bài tập(SBT) hóa học 11: Có 4 lọ không dán nhãn đựng riêng biệt từng dung
– Lấy một phần mỗi dung dịch vào từng ống nghiệm, rồi nhỏ dung dịch HCl vào. Ở ống nghiệm có khí thoát ra là ống đựng dung dịch Na2CO3.

Luyện tập

Bài 3.17 trang 147 Sách bài tập Hình học 11: Chứng minh rằng hai mặt phẳng cắt nhau và giao tuyến d của chúng
Chứng minh rằng hai mặt phẳng cắt nhau và giao tuyến d của chúng vuông góc với mặt phẳng (ABC). Bài 3.17 trang 147...
Bài 1.53 trang 41 Sách BT Hình học 11: Cho tam giác ABC. Các trung tuyến cắt nhau tại G.
Cho tam giác ABC. Các trung tuyến cắt nhau tại G.. Bài 1.53 trang 41 Sách bài tập (SBT) Hình học 11...
Câu 6 trang 44 Sách bài tập Địa 11: Chọn ý trả lời đúng
Chọn ý trả lời đúng. Câu 6 trang 44 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11 - Tiết 1. Tự nhiên dân cư và...
Bài 1 trang 19 sách giáo khoa hình học lớp 11: Cho hình vuông ABCD tâm O (h.1.38)
Bài 1 trang 19 sách giáo khoa hình học lớp 11: Bài 5. Phép Quay. Cho hình vuông ABCD tâm O (h.1.38) ...
Bài 4.5 trang 31 SBT Hóa 11 Nâng cao: Hoặc cho hỗn hợp tác dụng với kiềm :
Bài 4.5 trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Cho (N{a_2}S{O_4}) khan vào hỗn hợp (C{H_3}CHO,{C_2}{H_5}OH,{H_2}O) thì ({H_2}O) bị hấp...