SBT Tiếng Anh lớp 11 mới

Trang chủ Lớp 11 SBT Tiếng Anh lớp 11 mới
Vocabulary & Grammar – trang 5 Unit 1 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các phần bài tập trong...
Tạo các từ có liên quan đến khoảng cách thế hệ sử dụng các chữ cái....
Pronunciation – trang 5 Unit 1 Sách Bài Tập (SBT) Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong...
Trong mỗi câu, tìm những từ mà thường mang nhấn mạnh. Đặt dấu nhấn ( ‘) trước khi các âm tiết được nhấn mạnh trong những từ này. Sau đó thực hành đọc các câu với nhấn mạnh c...

Luyện tập

Kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai
Kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của...
Nền nông nghiệp của nước Nga
Tiết 2. Kinh tế - Nền nông nghiệp của nước Nga. LB Nga có quỹ đất nông nghiệp lớn (200 triệu ha), tạo điều...
Bộ giá đỡ gồm những chi tiết nào ? Số lượng là bao nhiêu ?
Bài 9: Bản vẽ cơ khí - Bài tập 2 trang 52 SGK Công nghệ 11. Bộ giá đỡ gồm những chi tiết nào...